De nieuwe vennootschapswet in een notendop

Vanaf 1 mei 2019 kan niemand in België nog een vennootschap oprichten die niet voldoet aan de nieuwe vennootschapswet.

Afgeschafte vennootschapsvormen zijn :

De zeer populaire BVBA, de VOF de GCV of CommV en de CVOA.

Vennootschapsvormen die al bestonden voor 1/5/19 en die nadien nog opgericht mogen worden :

De NV, de CVBA en de maatschap. Voor die vennootschappen verandert er ook een en ander, maar niet de naam.

Nieuwe vennootschapsvormen zijn :

De BV (besloten vennootschap), die in de plaats komt van de BVBA, de VOF en de GCV.

Opvallende nieuwigheid : de BV heeft geen wettelijk vastgesteld minimumkapitaal meer.

Opvallende verstrenging : elke nieuwe vennootschap moet een veel gedetailleerder financieel plan voorleggen

In ruil voor de opheffing van het verplichte minimumkapitaal legt de wetgever voortaan een gedetailleerder financieel plan op. Zelfs de nv's, voor wie een minimumkapitaal verplicht blijft moet zo'n financieel plan op (laten) stellen. De oprichter-(s) moeten dat financieel plan afgeven aan de notaris die de oprichting officieel maakt. In dat plan moet uitgelegd worden hoeveel kapitaal er nodig is om de vennootschap minstens twee jaar te laten werken. Dit financieel plan moet je niet laten publiceren. De notaris zal nagaan of het plan voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Er zijn in dat plan 7 verplichte rubrieken :
 1. Een precieze omschrijving van de geplande activiteiten
 2. De financieringsbronnen en de waarborgen die de vennootschap gegeven heeft aan die financiers
 3. Een openingsbalans en een geprojecteerde balans na 12 en na 24 maanden
 4. Een geprojecteerde resultatenrekening na 12 en na 24 maanden
 5. Een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor de periode van 24 maanden na de oprichting
 6. Een uitleg over de veronderstellingen waarop de voorspelde omzet en het verwachte rendement gebaseerd zijn
 7. De naam van de (externe) deskundige die het plan opgemaakt heeft.

Dyzo verwacht

 • Een vennootschap oprichten zal duurder worden omdat de deskundigen zich zullen willen verzekeren tegen de aansprakelijkheid die het opmaken van zo'n plan met zich brengt. Dyzo schat de kost voor oprichting (notariële akte, financieel plan en publicatie) voorlopig op minstens 3000€.
 • Die kost vermijden door het overnemen van een bestaande vennootschap  dan maar ? Ook dat zal maar korte tijd mogelijk zijn, want vanaf 1/1/2024 moet elke vennootschap zich omgevormd hebben tot een van de vennootschapvormen die de nieuwe wet voorziet. In een aantal omstandigheden moet die omvorming zelfs vroeger gebeuren.
 • De enige vennootschapsvorm die nog kan opgericht worden zonder notaris is een maatschap. Dyzo raadt het werken met een maatschap af wegens de verregaande verantwoordelijkheid van de ene vennoot voor de daden van de andere venno(o)t(-en).
 • Iederen die onderneemt in een vennootschapsvorm zou dit dus moeten bespreken met een deskundige.
 
Preventie Menulink: