Wat is Dyzo

Sensibiliseren van het grote publiek

Een deel van de sociale uitsluiting die ondernemers in nood treft is ingegeven doordat ondernemend je brood verdienen slechts voor 1 op de 10 actieven dagelijkse realiteit is.

Formuleren van beleidsaanbevelingen

Als veel ondernemers steeds opnieuw op dezelfde moeilijkheden stuiten is het efficiënter een wettelijke oplossing uit te werken voor heel die groep, dan hen elk apart advies te verlenen om die moeilijkheid aan te pakken.

Kwaliteit van Dyzo

Vzw Dyzo waakt over haar kwaliteit als organisatie en als dienstverlener aan ondernemers in moeilijkheden. Dyzo bestaat sedert juli 2014 en is daarna geleidelijk operationele taken van haar stichtende vzw's Efrem en Tussenstap gaan overnemen. Vanaf 1/1/2015 was die overdracht rond.

Waarden van Dyzo

Respectvol.Ondernemen is risicovol en mensen maken fouten. De begeleiding is vooral probleemoplossend. De ondernemer bepaalt het tempo van de veranderingen en behoudt zijn persoonlijke vrijheid van handelen.

Doelgroepen van dyzo

Dyzo richt zich op 4 doelgroepen:

Pagina's