Wat is Dyzo

Stimuleren van samenwerkingen met stakeholders

Tal van professionelen hebben wel contact met ondernemers in moeilijkheden, maar kunnen (bijvoorbeeld om deontologische redenen) zelf geen hulp verlenen.

Kwaliteit van Dyzo

Vzw Dyzo waakt over haar kwaliteit als organisatie en als dienstverlener aan ondernemers in moeilijkheden. Dyzo bestaat sedert juli 2014 en is daarna geleidelijk operationele taken van haar stichtende vzw's Efrem en Tussenstap gaan overnemen. Vanaf 1/1/2015 was die overdracht rond.

Stimuleren en opvolgen van wetenschappelijk onderzoek

De concrete behoeften van Vlaamse ondernemers in nood worden nog te weinig wetenschappelijk in kaart gebracht. Dit contrasteert met de situatie in onze buurlanden en met tal van andere doelgroepen die met maatschappelijke uitsluiting bedreigd zijn.

Sensibiliseren van het grote publiek

Een deel van de sociale uitsluiting die ondernemers in nood treft is ingegeven doordat ondernemend je brood verdienen slechts voor 1 op de 10 actieven dagelijkse realiteit is.

Formuleren van beleidsaanbevelingen

Als veel ondernemers steeds opnieuw op dezelfde moeilijkheden stuiten is het efficiënter een wettelijke oplossing uit te werken voor heel die groep, dan hen elk apart advies te verlenen om die moeilijkheid aan te pakken.

Pagina's