Wat is Dyzo

Individueel advies op maat

Ondernemers in nood kunnen telefonisch of per email de hulp van Dyzo inroepen. Het antwoord komt dan via dezelfde weg. Er kan ook afgesproken worden voor een ontvangst op onze hoofdzetel te Brussel, bij de ondernemer of op een zitdag.

Raad van advies

Dyzo installeerde eind 2014 een Raad van Advies.  Het doel van de Raad van Advies is om als klankbord en inspiratiebron te fungeren bij de kwalitatieve uitbouw van Dyzo en het maken van strategische keuzes door Dyzo.  De Raad van Advies staat dan ook in nauw overleg met de Raad van Bestuur en de

Integrale begeleiding

Blijkt er behoefte aan een regelmatige opvolging van de problematiek van de klant, dan kan een begeleiding opgestart worden. De begeleiding van Dyzo is integraal omdat ze rekening houdt met de zaak en met de persoon van de ondernemer en diens gezin.

Consult aan hulpverleners

Vlaanderen heeft een uitgebouwd netwerk van dienstverleners van private en openbare aard. Dyzo stelt haar expertise beschikbaar voor dergelijke externe dienstverleners.

Kwaliteit van Dyzo

Vzw Dyzo waakt over haar kwaliteit als organisatie en als dienstverlener aan ondernemers in moeilijkheden. Dyzo bestaat sedert juli 2014 en is daarna geleidelijk operationele taken van haar stichtende vzw's Efrem en Tussenstap gaan overnemen. Vanaf 1/1/2015 was die overdracht rond.

Pagina's