Wat is Dyzo

Individueel advies op maat

Ondernemers in nood kunnen telefonisch of per email de hulp van Dyzo inroepen. Het antwoord komt dan via dezelfde weg. Er kan ook afgesproken worden voor een ontvangst op onze hoofdzetel te Brussel, bij de ondernemer of op een zitdag.

Integrale begeleiding

Blijkt er behoefte aan een regelmatige opvolging van de problematiek van de klant, dan kan een begeleiding opgestart worden. De begeleiding van Dyzo is integraal omdat ze rekening houdt met de zaak en met de persoon van de ondernemer en diens gezin.

Consult aan hulpverleners

Vlaanderen heeft een uitgebouwd netwerk van dienstverleners van private en openbare aard. Dyzo stelt haar expertise beschikbaar voor dergelijke externe dienstverleners.

Opleidingen voor stakeholders

Er bestaan tal van voorzieningen voor ondernemers in nood die bijna niemand gebruikt omdat ze onbekend, ingewikkeld of veeleisend zijn. Dyzo geeft via seminaries haar expertise door aan wie beroepshalve contact heeft met ondernemers in moeilijkheden.

Stimuleren van samenwerkingen met stakeholders

Tal van professionelen hebben wel contact met ondernemers in moeilijkheden, maar kunnen (bijvoorbeeld om deontologische redenen) zelf geen hulp verlenen.

Pagina's