Opleiding eerste hulp bij financiele moeilijkheden

Sinds 1/5/18 leven we in een nieuwe juridische wereld: heel de faillissementswetgeving en de procedure van gerechtelijke bescherming tegen schuldeisers werd aangepast. Maar vooral: een hele groep mensen  - vrije beroepers, vzw’s, feitelijke verenigingen,… -vallen onder deze wetgeving. Dyzo maakte daaromtrent een boek waarin deze wetgeving in mensentaal en praktisch wordt uitgelegd.

Op 7/12/18 (Antwerpen) en 14/12/18 (Gent) bieden we ook gratis opleidingen aan, specifiek op uw noden.

Programma: op 7 december en 14 december één volledige dag, met telkens 3 topics op maat, inshrijven kan onderaan deze pagina

Onthaal 8u30

9u-11u: de wetgeving door de bril van de boekhouder/accountant:

 • Uitbreiding van het toepassingsgebied tot vrije beroepers
 • De wettelijke informatieplicht als er knipperlichten branden bij een klant
 • Aanstelling van mede-curator bij faillissement van een economische beroepsbeoefenaar
 • Het beroepsgeheim en de deontologie
 • De krachtlijnen van de nieuwe wetgeving (kwijtschelding, gerechtelijke reorganisatie,…)

Onthaal 11u

11u30-13u30 (met broodjesbuffet): de wetgeving door de bril van de non-profit sector:

 • Wie van de non-profit (jeugdbeweging, culturele verenigingen, sportverenigingen, overheidsdiensten, vzw, vakbonden, beroepsfederaties,…) valt onder de nieuwe wetgeving?
 • Wat zijn de gevolgen (aansprakelijkheid,…) ?
 • Hoe kan je anticiperen op de nieuwe wetgeving (aanpassen statuten, verzekering,…)?
 • Wat als je als non-profit organisatie geconfronteerd wordt met een slechte betaler of een failliete klant?
 • De krachtlijnen van de nieuwe wetgeving (kwijtschelding, gerechtelijke reorganisatie,…)

Onthaal 13u30

14u-16u: de wetgeving door de bril van de OCMW/CAW-medewerker:

 • De krachtlijnen van de nieuwe wetgeving (kwijtschelding van schulden, bescherming aanvragen tegen de schuldeisers,…)
 • De verschillen tussen faillissement en collectieve schuldenregeling
 • De actoren bij een faillissement (curator, rechter-commissaris,…)
 • Een overzicht van alle diensten en maatregelen voor (ex-)zelfstandigen in moeilijkheden
 • Op welke manieren kan je als OCMW/CAW met Dyzo samenwerken?

Sprekers:

 • Mr. Bert Bekaert (advocaat-vennoot Everest Law, advocaat-curator balie Gent)
 • Dhr. Carlo Van Caekenberg (magistraat Rechtbank van Koophandel Gent)
 • Mr. Philippe Termote (advocaat-vennoot Lige advocaten, advocaat-curator balie Antwerpen en Turnhout)
 • Dhr. Jacques Maes (magistraat Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout)
 • Dhr. Olivier Delaere (directeur Dyzo)
 • Mevr. Hanne Onraedt (juriste Dyzo)

Praktisch: waar, wanneer en hoe

 • Vrijdag 14/12/18: “Holiday Inn Gent expo” - Maaltekouter 3 – 9051 Gent
 • Vrijdag 7/12/18: “Multiburo Antwerpen Centraal” – De Keyserlei 58-60 – 2018 Antwerpen

Deelname is kosteloos (slides,… inbegrepen), maar voor het boek wordt 35 € gevraagd. Inschrijven kan enkel online via onderstaand inschrijvingsformulier.

Er worden attesten permanente vorming (IAB en BIBF) aangevraagd.

Er is koffie, water,… bij onthaal. Mensen die de module  over de middag volgen (doelpubliek: non profit sector) krijgen een gratis broodjeslunch.

Vragen? Contacteer secretariaat@dyzo.be .

 

Een organisatie van:  

met de steun van:

 

 

 

Deelname aan de opleiding is gratis. Het boek heeft een kostprijs van 35€.