Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Onderneming in moeilijkheden

Categorie:

Procedure gerechtelijke reorganisatie

  1. Procedure Gerechtelijke reorganisatie (voormalige WCO)

    • De schuldhulpverlening voor ondernemers en ondernemingen vindt een sluitstuk in de procedure gerechtelijke reorganisatie zoals de schuldhulpverlening voor particulieren dit vindt in de Collectieve Schuldenregeling. De gerechtelijke reorganisatie staat ingeschreven in Boek XX van het Wetboek Economisch Recht en heeft sinds 1 mei 2018 de Wet op de Continuïteit van de onderneming (WCO) opgevolgd. Het betreft een procedure uit het insolventierecht voor ondernemers en ondernemingen waarbij de schuldenaar middels een verzoekschrift bij de ondernemingsrechtbank bescherming kan vragen tegen zijn schuldeisers. Gedurende deze opschortingsperiode van de uitvoeringsmaatregelen kan onderhandeld worden met enkele schuldeisers (in de minnelijke vorm) of met alle schuldeisers (in de collectieve vorm). Vooral deze collectieve vorm biedt mogelijkheden omdat de schuldvorderingen er kunnen herleid worden tot hun hoofdsom of in bepaalde situaties zelfs tot een percentage van deze hoofdsom. In deze collectieve vorm stemmen de schuldeisers over het reorganisatieplan, waarbinnen de bedragen die meegenomen worden in het betaalplan kunnen gespreid worden over 60 maanden zonder dat daar nog kosten of intresten op gerekend worden. Daarna kan dit plan door de ondernemingsrechtbank gehomologeerd worden en blijft de bescherming tegen deze schuldeisers gelden zolang het plan niet herroepen wordt. Het plan fungeert in zekere zin dan als een renteloze lening die genomen werd bij de schuldeisers en bekrachtigd werd door de ondernemingsrechtbank. Dyzo loodst de ondernemer en/of onderneming doorheen deze complexe juridische procedure en volgt de betalingen die voorzien zijn in het betaalplan op zoals bij het budgetbeheer. Op deze manier kan de schuldenspiraal een halt toegeroepen worden, valt de druk van schuldeisers weg en kan de ondernemer zich opnieuw volledig op zijn zaak concentreren. De ondernemer weet nauwkeurig voor welke opdracht hij staat als hij binnen 5 jaar schuldenvrij wil zijn. Er mogen natuurlijk ook geen nieuwe schulden ontstaan en daarom is het van het grootste belang dat er voorafbetalingen gebeuren voor de belastingen en dat het bedrag van de sociale bijdragen goed gemonitord wordt.