Kwaliteit van Dyzo

Vzw Dyzo waakt over haar kwaliteit als organisatie en als dienstverlener aan ondernemers in moeilijkheden. Dyzo bestaat sedert juli 2014 en is daarna geleidelijk operationele taken van haar stichtende vzw's Efrem en Tussenstap gaan overnemen. Vanaf 1/1/2015 was die overdracht rond. Op basis van haar prestaties in het verleden kreeg vzw Dyzo van het ESF een verlenging van haar kwaliteitsopstap tot 31/12/2015. In de loop van 2015 zijn inspanningen voor het bekomen van een eigen kwaliteitslabel voorzien. Dit heeft zijn belang voor de ondernemers en intermediairen die beroep doen op Dyzo en voor de financiering van Dyzo via alternatieve subsidiekanalen zoals Syntra Vlaanderen, de KMO portefeuille en ESF- & EFRO projecten.

De aandacht voor kwaliteit van Dyzo is af te lezen van haar :

  • strategie die vertrekt vanuit een visie en missie en waaruit operationele doelstellingen voortvloeien die een meetbaar resultaat opleveren. Die strategie wordt gedragen door alle medewerkers en wordt regelmatig opnieuw afgetoetst aan de veranderende omstandigheden waarin de organisatie werkt.
  • registratie van elke vraag naar individuele dienstverlening
  • evaluatie van de individuele dienstverlening, de door Dyzo ingerichte of gegeven opleidingen, de vrijwilligerswerking, het personeelsbeleid en de presties van de leveranciers.
  • organigram dat een evenwicht garandeert tussen strategische en operationele talenten
  • structuren die inspraak realiseren binnen het operationele team, onder vrijwilligers, cliënteel en stakeholders
  • aandacht voor het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Dit houdt het streven in naar maatschappelijke integratie van haar finale doelgroep en respect voor ecologische bekommernissen.