Kunnen de goederen van een persoon die feitelijk samenwoont met een gefailleerde in beslag worden genomen ?

Een zelfstandige wiens eenmanszaak failliet gaat komt in een weinig benijdenswaardige positie terecht. Ook wie zaken doet met een vennootschap is niet steeds zeker van de bescherming van zijn persoonlijke bezittingen. Zijn woonst, en de inboedel van zijn woonst kunnen verkocht worden om zijn schulden te voldoen. Ook de goederen van de huwelijksgemeenschap zijn vatbaar voor beslag krachtens de wet.

 

Maar afgezien van de wet, is er in feite ook gevaar voor inbeslagname van de roerende goederen die tot de persoonlijke eigendom van de met gedeeltelijke of gehele scheiding van goederen gehuwde echtgenoot behoren of voor de roerende goederen van de ongehuwd samenwonende ?

Niet zelden gaan ondernemers na faling of in andere behoeftige situaties tijdelijk bij hun ouders of vrienden wonen. Komen de roerende goederen van de personen waarbij ze gaan inwonen daardoor in gevaar ?

Volgens de wet ontstaat er dan een feitelijk gevaar voor inbeslagname van de goederen van die personen die welwillend onderdak verlenen aan een persoon in nood. Het komt er namelijk op aan te bewijzen wat eigendom is van wie. Met facturen van geregistreerde handelaars en het bewijs dat de betaling gebeurde door de oorspronkelijke bewoner sta je al heel wat sterker tegen een beslag. De beslagrechters zijn hier heel strikt in geworden en in de praktijk is er vaak gevaar voor waardevolle voorwerpen die al tientallen jaren in huis staan en waarvan geen dergelijke factuur + betalingsbewijs voorhanden is.

Bij gebrek aan facturen kan er een beetje meer duidelijkheid ontstaan door een gedetailleerde boedelbeschrijving op te maken en die te laten registreren, zoals in vorige vraag is aangegeven. Helaas zal dat bewijs alleen kans maken als die boedelbeschrijving dateert van vóór het moment waarop de schuldenaar op dat adres komt wonen. Een boedelbeschrijving, zelfs in onverdachte tijden geregistreerd, biedt jammer genoeg geen sluitende garantie tegen beslag.

Wat helpt ook niet tegen beslag : overeenkomsten tussen de schuldenaar en personen die onder hetzelfde dak wonen of die familie of vrienden zijn waarin de goederen worden verkocht, verhuurd of in bruikleen worden gegeven. Het helpt niet die overeenkomsten te laten opmaken door notarissen, gerechtsdeurwaarders of ze te laten registreren.