Kom ik in aanmerking voor een uitkering als ik in collectieve schuldenregeling ga als zelfstandige ?

Niet alle zelfstandigen kunnen in collectieve schuldenregeling gaan, die regeling is voorbehouden voor niet-handelaars.

Er zijn wel nogal wat ondernemers die zelf geen handelaar zijn, alhoewel hun zaak misschien wel handel drijft : de zaakvoerder , de werkende vennoten en de vennootschappelijke mandatarissen van een handelsvennootschap. Ook vrije beroepen worden meestal niet beschouwd als handelaars : apothekers, zelfstandige verpleegkundigen, artsen, advocaten, architecten, tandartsen, veeartsen enz.  en kunnen dus zonder wachttijd in collectieve schuldenregeling gaan als ze in een toestand van kennelijk onvermogen verzeilen.

Handelaars kunnen pas 6 maanden na de staking van hun activiteit beroep doen op de collectieve schuldenregeling. In de meeste gevallen zijn de schulden ontstaan vóór de stopzetting van de zelfstandige activiteit. In dat geval moeten ze eigenlijk hun staking van betaling melden aan de rechtbank van koophandel die hen failliet zal verklaren. De faillissementsprocedure levert in de meeste gevallen een kortere maar ingrijpender oplossing voor de schuldenlast. Bespreek de mogelijkheid van collectieve schuldenregeling of faillissement best eerst met iemand die hier iets van kent vooraleer stappen te zetten. Dyzo helpt je graag kiezen.

Niet handelaars die in een procedure collectieve schuldenregeling stappen en daarna hun zaak stopzetten (bijvoorbeeld doordat ze ander werk beginnen) kunnen aanspraak maken op een tijdelijke uitkeing, het overbruggingsrecht.  Je kan maximaal 12 maanden rekenen op deze uitkering. Vaak is er na zelfstandigheid nog recht op een werkloosheidsuitkering. Het overbruggingsrecht komt er maar als er geen recht is op andere uitkeringen.