Kinderbijslag vanaf 1/7/8 losgekoppeld van betaling sociale bijdragen

Zelfstandigen moeten elk kwartaal sociale bijdragen betalen. Door de betaling van die sociale bijdragen bouwen ze pensioenrechten en openen ze rechten op o.a. de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige zorgen. Ook de kinderbijslag is een recht dat voortvloeit uit de betaling van de sociale bijdragen. In het geval van de kinderbijslag riskeer je nu dat de uitbetaling van de kinderbijslag geschorst wordt indien je niet in orde bent met de sociale bijdragen van het 2de en 3de voorafgaand kwartaal. Er zijn wel een aantal uitzonderingen waarin men niet in orde is met die kwartalen maar toch de kinderbijslag zal ontvangen, zoals het geval waarin je een afbetalingsplan bedong (en naleeft) bij je sociaal verzekeringsfonds.

De federale regering besliste op de sociaal-economische ministerraad van 23/5/8 in dit verband het volgende :

De kinderbijslag van de zelfstandigen wordt voor kinderen jonger dan 18 vanaf 1 juli ‘onvoorwaardelijk’ uitgekeerd en dus losgekoppeld van het betalen van sociale bijdragen. Zelfstandigen die door financiële problemen hun sociale bijdragen niet betaald hebben riskeren dus niet meer hun kinderbijslag voor kinderen jonger dan 18 jaar te verliezen.

Dank zij deze beslissing is een belangrijk probleem bij insolvabele zelfstandigen opgelost. Volgens cijfers van Graydon zijn er circa 50.000 bedrijven met minstens 3 knipperlichten, waar er dus liquiditeitsproblemen zijn, en de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen een probleem is. Voor de gezinnen van zelfstandigen die uit die insolvabele bedrijven hun inkomen halen betekent dit een stap voorwaarts in het doorbreken van een armoedespiraal. De druk binnen het gezin die ontstaat ten gevolge van een bedrijfsprobleem verlicht hierdoor. Dyzo verwelkomt deze realisatie dus van harte.

Daarmee is natuurlijk voor bedrijven in moeilijkheden niet elk verband tussen bijdragen en rechten opgeheven. De blokkering blijft voor kinderbijslag die verschuldigd is over maanden die gelegen zijn voor 1/7/8. Daarnaast baart vooral de blokkering van de terugbetaling van kosten voor gezondheidszorgen grote zorgen in gezinnen wier bedrijf niet goed genoeg boert om de sociale zekerheidsbijdragen tijdig te betalen. Klik hier voor enkele suggesties om daar uit te geraken.

Vijf voor twaalf Menulink: