Kan ik zomaar failliet verklaard worden zonder gehoord te worden?

De nieuwe faillissementswet van 2018 garandeert in principe dat de gefailleerde of zijn vertegenwoordiger de kans krijgt om zijn/haar standpunt voor de rechtbank toe te lichten.

In de praktijk kan het wel gebeuren dat de dagvaarding (= dwingende vorm van uitnodiging op de zitting van een rechtbank) niet toekomt bij de baas van het bedrijf. De rechtbank en al wie mag dagvaarden in faillissement moet die dagvaarding laten betekenen (= afleveren door een gerechtsdeurwaarder) op het officiële adres van dat bedrijf, vermeld in de kruispuntbank ondernemingen (= het vroegere handelsregister, kortweg : de KBO ). Als dat adres om een of andere reden niet meer het werkelijk adres is waarop de bedrijfsleider zijn post ontvangt, dan weet die zelfstandige niet welke juridische stappen er tegen zijn bedrijf gezet worden. Dat is een ernstig risico. De wet legt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens die de KBO publiceert over een bedrijf bij de baas van dat bedrijf.

Zo kan een bedrijfsleider plots ontdekken dat zijn/haar bedrijf failliet verklaard is zonder kans om zijn/haar kant van de medaille toe te lichten. Een bedrijfsleider kan zich niet verweren tegen de gevolgen van een fout die hij/zij zelf gemaakt heeft met het argument dat hij/zij van niets wist. De termijn om zich te weren tegen een faillissementsuitspraak is heel kort, dus tegen dat de bedrijfsleider weet dat het bedrijf failliet is, is het waarschijnlijk te laat.