Kan het dat een incassokantoor mijn lening overkocht en zo zelf schuldeiser werd ?

Vaak is het zo dat de kantoren die zich met minnelijke invorderingen van schulden bezighouden ook leningen overkopen en zich in de plaats stellen van schuldeisers. Ook dit is strikt wettelijk gereglementeerd en staat los van de minnelijke invordering en de wetgeving daaromtrent.

Als het incassokantoor een schuldvordering overneemt, kan de overdracht maar ingeroepen worden tegen de schuldenaar indien deze op de hoogte werd gebracht of de schuldenaar de overdracht erkend. Wanneer dit is gebeurd dan kan de nieuwe schuldeiser wel gerechtelijke stappen ondernemen tot gedwongen uitvoering.