Kan een deurwaarder een tweede maal mijn inboedel in beslag nemen ?

De uitgangssituatie is in deze vraagstelling steeds : Een deurwaarder heeft reeds alle beslagbare roerende goederen in de privé-woonst van een schuldenaar verkocht.

 

Er kunnen zich daarna verschillende situaties voordoen.
 
  • Situatie A Als de gefailleerde door eigen arbeid nieuwe meubelen verworven heeft, en hij/zij heeft nog schulden die op diens persoonlijke eigendommen kunnen verhaald worden, dan kan een deurwaarder die nogmaals in beslag komen nemen.
  • Situatie B Familie of vrienden stellen meubelen ter beschikking van de gefailleerde in diens woonst. Het kan daarbij gaan om een partij meubelen die openbaar of onderhands verkocht zijn door de eerste deurwaarder in dit voorbeeld. Het kan ook gaan over nieuw door familie of vrienden aangekochte meubelen of meubelen die zij op overschot hebben. Overdrijf hier niet bij, bij de minste twijfel  In elk geval worden die goederen uitgeleend aan een gezin dat door beslag getroffen is.
Deurwaarders kunnen in zo'n geval de meubelen (met uitzondering van de tegen beslag beschermde goederen) voor een tweede maal verkopen, want volgens het burgerlijk wetboek vormt bezit een vermoeden van eigendom. Dit vermoeden is gelukkig weerlegbaar. Daarvoor ga je als volgt te werk.
  • Je laat de verkoopsovereenkomst tussen de eerste deurwaarder en de welwillende vriend of het familielid registreren bij de dienst registratie (Fod Financiën).
  • Daarnaast moet een contract van bruikleen worden opgemaakt tussen vriend of familielid enerzijds en gefailleerde anderzijds.
  • Ook dit contract van bruikleen dient geregistreerd.

De onderlinge verkoop en de bruikleen worden door die registratie openbaar, en dus tegenstelbaar aan derden. Dit wil zeggen dat een tweede deurwaarder daar rekening moet mee houden, en dus geen tweede beslag kan leggen, omdat het niet over goederen van de schuldenaar gaat.

 
De bevoegde registratiedienst kan je als volgt vinden:
Stap 1 : Klik hier.
Stap 2 : Kies in de linkerkantlijn "bevoegdheden"
Stap 3 : Kies uit de "administratie" -keuzelijst : "AKRED (Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen)"
Stap 4 : Kies uit de onderliggende tabel "lijst van de bevoegdheden" : "Registreren van onderhandse akten die geen onroerende goederen betreffen"
Stap 5 : Je krijgt een venstertje te zien waarin je een postcode van de woonplaats kunt ingeven, waarna je de contactgegevens van de juist dienst krijgt.
 
Situatie C
Een gefailleerde kan geen meubelen meer kopen en huurt dan maar een gemeubelde kamer. Hier komt het erop aan de meubels van de huisbaas niet in beslag te laten nemen. Dat zou namelijk de verhuurder kunnen aanzetten tot beëindiging van de huur of leiden tot verzuring van de relatie met de verhuurder. In dit geval is het nuttig bij het huurcontract een gedetailleerde boedelbeschrijving te voegen, door beide partijen ondertekend, en dat samen met het huurcontract, of apart, te laten registreren, zoals hierboven aangegeven.

Als geen van de vorige situaties kan voor jou, wat kan je dan wel nog om je leven leefbaar te maken ? Je haalt je meubelen voor een prikje in de kringloopwinkel en je ziet af van dingen die in beslag kunnen genomen worden zoals droogkast, diepvries, flatscreen TV, dure HiFi.