Kan de verliezende partij opdraaien voor de advocatenkosten van de winnende partij?

Ja. Sinds 2008 is er een wet die daar geen twijfel over laat bestaan: de winnende partij krijgt voor de advocatenkosten een vergoeding die wordt betaald door de verliezende partij. Men spreekt van de rechtplegingsvergoeding (art. 1022 van het gerechtelijk wetboek).

Toch zullen in de praktijk de advocatenkosten meestal niet volledig gedekt zijn door de rechtplegingsvergoeding. De advocatenkosten bestaan uit het ereloon (honorarium) en een vergoeding voor de gemaakte kosten (zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons). De rechtplegingsvergoeding daarentegen is niet de integrale terugbetaling van deze kosten, maar een compenserend bedrag berekend op basis van de waarde van de vordering.