Kan de schuldenaar de schuldbemiddelaar controleren?

De schuldbemiddelaar maakt aan de rechter een verslag over omtrent de stand van de procedure en haar verloop in de drie volgende gevallen:
  1. wanneer de rechter er om verzoekt
  2. Op het einde van de aanzuiveringsregeling
  3. Na verloop van elk jaar van de regeling.
Het verslag werd niet aan de schuldenaar bezorgd maar lag wel gratis ter inzage bij de griffie van de arbeidsrechtbank voor wie in collectieve ging voorafgaand aan 23/4/12.
 
Voor wie tot de collectieve schuldenregeling wordt toegelaten vanaf 23/4/12 gelden volgende nieuwigheden :
- de inkomsten van de schuldenaar komen op een speciale rekening op naam van de schuldenaar, in plaats van op de rekening van de schuldbemiddelaar;
- de schuldbemiddelaar moet ervoor zorgen dat de schuldenaar doorlopend op de hoogte kan zijn van de verrichtingen op en het saldo van die rekening;
- de schuldbemiddelaar moet een kopie van zijn jaarverslag bezorgen aan de schuldenaar.