Integrale begeleiding

Blijkt er behoefte aan een regelmatige opvolging van de problematiek van de klant, dan kan een begeleiding opgestart worden. De begeleiding van Dyzo is integraal omdat ze rekening houdt met de zaak en met de persoon van de ondernemer en diens gezin. Voorwaarde hiervoor is de bereidheid om met de adviezen van Dyzo-medewerkers aan de slag te gaan. De regelmaat van de contacten is afhankelijk van de problematiek en de beschikbare medewerkers. Begeleiding kan ook uitbesteed worden aan andere diensten als die daar beter in zijn dan Dyzo zelf. Het einde van de begeleiding wordt in onderling overleg afgesproken.