Ik weet niet meer bij welk sociaal verzekeringsfonds ik aangesloten ben. Hoe geraak ik aan mijn rechten ?

Om een faillissementsverzekering (of andere sociale rechten) aan te vragen moet je een aangetekende brief sturen naar je sociaal verzekeringsfonds. Als je er schulden hebt, kan het ook nuttig zijn hen te contacteren om tot een oplossing te komen. Een sociaal verzekeringsfonds is een organisatie die je om de drie maand de rekening voor je sociale zekerheidsbijdragen stuurt en je bepaalde sociale rechten toekent. Een aansluiting bij zo'n fonds is verplicht, maar je mag zelf kiezen bij welk fonds je aansluit.

Door tal van redenen komt het soms voor dat je niet weet bij welk sociaal verzekeringsfonds je aangesloten bent. Waar moet je dan aankloppen ?

Er zijn 11 sociale verzekeringsfondsen en 1 hulpkas. Af en toe verdwijnt er een fonds, en die leden komen bij andere fondsen terecht. Je kunt de lijst van alle actieve fondsen opvragen op de site van het RSVZ. (klik op de link onder "lijst van alle fondsen opvragen"). In geval van twijfel kun je de meest vertrouwde naam eens opbellen om te controleren of zij jou wel kennen. Hou hiervoor je rijksregisternummer bij de hand. Dat bestaat uit je geboortejaar, maand en dag in 6 cijfers gevat, gevolgd door 3 cijfers en 2 cijfers. Je vindt dit nummer terug op je SIS kaart van je ziekenfonds of op je identiteitskaart, achteraan. Meestal kunnen die diensten ook verder met enkel je geboortedatum en je naam.

Staat op de lijst van alle fondsen geen enkele naam op die je bekend voorkomt, dan vraag je best waar je aangesloten bent bij het RSVZ. Dat is een overheidsdienst die er moet over waken dat je geen tweemaal aangesloten bent, en die dienst is goed geplaatst om je wegwijs te maken. (klik op de link onder "waar je aangesloten bent." om een RSVZ-kantoor in je omgeving te vinden.) Ook bij hen komt je rijksregisternummer van pas.

Vijf voor twaalf Menulink: