Ik hou het niet langer uit in mijn collectieve schuldenregeling. Kan ik dat zelf stopzetten ?

Een lopende collectieve schuldenregeling kan herroepen worden als er iets misloopt met de basisvoorwaarden, voornamelijk als de schuldeiser zich onttrekt aan zijn/haar verplichtingen.

Nadeel van een herroeping is dat er daar een wachttijd van 5 jaar aan verbonden is, met andere woorden, eens een collectieve schuldenregeling herroepen is moet je 5 jaar wachten als je die procedure nog eens zou willen gebruiken.

De herroeping is niet gemaakt om door de schuldenaar gebruikt te worden, het initiatief hiertoe ligt bij de schuldbemiddelaar of bij de schuldeiser(-s). Het is tot 1/9/2013 onduidelijk of je als schuldenaar vrijwillig afstand kunt doen van een lopende procedure collectieve schuldenregeling.

Met ingang vanaf 1/9/2013 is een wetswijziging van kracht : de schuldenaar kan vanaf dan wel vrijwillig afstand doen, en er geldt geen wachttijd als je daarna toch weer je toevlucht moet nemen tot collectieve schuldenregeling. Een eenvoudige brief naar de griffie van de arbeidsrechtbank volstaat. De rechter moet na de vrijwillige afstand wel uitspraak doen over de verdeling en de bestemming van de gelden op de bemiddelingsrekening.

Het spreekt vanzelf dat je goed moet nadenken en goede raad inwinnen vooraleer je beslist vrijwillig afstand te doen van een lopende procedure. Het einde van de procedure, zowel bij herroeping als bij vrijwillige afstand,heeft als gevolg dat de schuldeisers weer allemaal beslag kunnen komen leggen op elk persoonlijk of gemeenschappelijk bezit van de schuldenaar.