Hoe komt het openbaar ministerie te weten dat het slecht gaat met mijn zaak?

(Art. XX.21 - 29 WER)
In elke ondernemingsrechtbank werkt een afdeling onder de naam "kamer voor ondernemingen in moeilijkheden". De kamers volgen de toestand van de schuldenaren in moeilijkheden. Ze streven ernaar om ondernemingen gezond te houden en waken ook over de rechten van de schuldeisers. Deze kamers organiseren de zogenaamde ‘knipperlichtprocedures’, wat er op neerkomt dat ze de probleembedrijven opsporen. Ondernemers in moeilijkheden kunnen opgeroepen worden door die kamers om uitleg te verschaffen. De kamers mogen geen advies geven, ze geven wel waarschuwingen.

De procureur des konings ( = het openbaar ministerie, de gerechtelijke leider van het strafrecht en bewaker van het openbaar belang) heeft toegang tot deze gegevens, en krijgt ook een verslag van het onderzoek gevoerd door deze kamers. Hij/zij kan op basis daarvan een onderneming in onoverkomelijke moeilijkheden, dagvaarden in faillissement.

De criteria die deze kamers gebruiken voor de opsporing zijn bij elke ondernemingsrechtbank anders. Zo zijn er sommige rechtbanken die intensief gebruik maken van de gegevens van het financieel informatiebureau Graydon, en andere helemaal niet. Het is wel officieel bepaald dat de griffie van de rechtbank van koophandel automatisch op de hoogte wordt gebracht van :

  1. veroordelende vonnissen waarbij de handelaar de gevorderde hoofdsom niet heeft betwist;
  2. handelaren die reeds twee kwartalen geen RSZ-bijdragen, BTW of bedrijfsvoorheffing meer betaald hebben;
  3. beslissingen waarbij aannemers hun erkenning wordt geschorst, waardoor ze niet meer mogen meedoen aan overheidsopdrachten;
  4. onbetaalde of geprotesteerde wissels of orderbriefjes;
  5. vonnissen die een einde maken aan een handelshuur of aan het beheer van een onderneming.

De gegevens worden bijgehouden door de griffie van de rechtbank. De ondernemers kunnen er op elk ogenblik ter plaatse kennis van nemen. Schuldeisers kunnen foutieve gegevens over zichzelf laten corrigeren.