Veel voorkomende bankpraktijken

Aanvakelijk was er geen beperking  op de wederbeleggingsvergoeding die banken vragen bij vervroegde opzegging van een krediet, met hoge wederbeleggingsvergoedingen als gevolg. Het kenniscentrum voor financiering van KMO achtte die vergoeding niet in verhouding tot de economische kost van de bank. Intussen is de wederbeleggingsvergoeding beperkt, weliswaar enkel voor contracten van na de wetswijziging.

Wanneer een zaakvoerder een lening wil aangaan voor zijn handelsvennootschap, wordt hem quasi altijd verplicht zich persoonlijk borg te stellen. Dit heeft vergaande gevolgen indien er een faillissement volg van de vennootschap. De zaakvoerder is als borgsteller in dat geval persoonlijk aansprakelijk tot aflossen van het openstaande saldo van het krediet.
 
Wat gebeurt er indien de bank de geldkraan dichtdraait? Dit betekent zo goed als zeker de ondergang van een zaak. De kredietverstrekker maakt hierbij veel winst op kosten die opgelegd worden bij het einde van het krediet. De wederbeleggingsvergoeding is daar de belangrijkste van. Die vergoeding is ook door financieel specialisten niet bij voorbaat berekenbaar, omdat ze afhangt van wisselvallige parameters.
 
Kan het anders en is het mogelijk dat banken hun uitgebreide expertise beschikbaar stellen van ondernemingen in moeilijkheden, en samen met de ondernemer werken aan een haalbare sanering ?
Dat is het geval in Nederland. De wetgever legt er de banken een verantwoordelijkheid op bij het vroegtijdig opzeggen van kredieten, zodat zij er alles aan doen om ondernemingen in nood te redden. Daarnaast is dit een mooie invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen : extra middelen inzetten waar ze het hardst nodig zijn, in het belang van heel de samenleving.
Herstarten Menulink: 
Vijf voor twaalf Menulink: