Microkrediet

Soms kunnen mensen die een eigen zaak willen opstarten of uitbouwen niet terecht bij een bank voor een lening. Bijvoorbeeld omdat ze te weinig eigen kapitaal kunnen inbrengen, afhankelijk zijn van een uitkering of achterstallige schulden hebben. Voor deze mensen zijn er speciale kredietvormen. Ze zijn gekend onder verschillende namen zoals :
  • Impulskrediet
  • solidaire lening
  • microkrediet.
Impulskrediet biedt kleine leningen van maximum 20.000 € aan (startende) ondernemers die omwille van diverse redenen geen krediet krijgen bij een reguliere bank (redenen zoals pas opgestart, faillissement in het verleden, uitkeringsgerechtigd, achterstallige schulden, te jonge leeftijd,…). Impulskrediet gaat niet in concurrentie met de reguliere banken. Hun overtuiging is dat er beslagen ondernemers zijn die een (tweede) kans verdienen. Aangezien het over risicovollere projecten gaat, wordt er (verplicht) twee jaar gratis begeleiding aangeboden.
Er worden zitdagen in Gent, Brussel, Antwerpen en Genk gehouden. Geïnteresseerde (kandidaat-) ondernemers kunnen tijdens zo een zitdag kort hun project voorstellen en feedback krijgen van een kredietconsulent.
 
Microstart haalde haar inspiratie in Bangla-Desh. In Frankrijk werd haar businessmodel succesvol uitgerold. Ook in België is deze organisatie actief. Ze geeft kleine (500€ tot 10.000€) leningen aan wie niet terecht kan bij de gewone banken.Je vindt er individuele of collectieve begeleiding in verschillende domeinen (financiën, beheer, juridische aangelegenheden, boekhouding ...) om je activiteit op te starten, te ontwikkelen en de duurzaamheid ervan veilig te stellen. In tegenstelling tot de klassieke kredietverstrekkers kijkt microstart vooral naar wat de ondernemer zelf in zijn mars heeft.
 
Gewestelijke investeringsmaatschappij van Brussel (GIMB) verleent microkredieten & achtergestelde leningen aan kleine ondernemingen die in Brussel gevestigd zijn en niet bij de banken terechtkunnen. De bedragen variëren van 1250€ tot 95.000€. De klanten krijgen ook beheersondersteuning tijdens de periode van de lening, gemiddeld 3 jaar. Dit kadert in het programma van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling.

In de Gentse Wondelgemstraat nr. 183 opende MicroStart op 10/6/2013 zijn eerste kantoor in Vlaanderen. Microstart wil ondernemers in een moeilijke situatie ondersteunen. Als je voor een lening of krediet niet in het traditionele bankencircuit terecht kan, omdat je leeft van een uitkering of omdat je faillisement je achtervolgt, staat deze deur toch voor je open. Je vindt er microkredieten en een begeleiding op verschillende domeinen zoals het boekhoudkundige of juridische. een microkrediet gaat van 500 tot 10.000 euro. Dat geld dient dan om materiaal aan te kopen, een bedrijfsvoertuig aan te schatten of simpelweg om over kasmiddelen te beschikken. Hun telefoonnummer is +32 2 888 61 00.

Het bedrijf werd enkele jaren geleden opgestart in het Brusselse, waar er twee vestigingen zijn. Daar werden, door middel van de microkredieten, al zo'n 300 jobs gecreëerd. Tegen eind 2013 wil MicroStart Gent minstens 40 dossiers openen, volgend jaar moeten dat er al 150 zijn. Er komt ook in Antwerpen nog een kantoor.

Herstarten Menulink: