Kmo's met kredietproblemen kunnen bij twee soorten diensten terecht

1. Kmo's die moeilijkheden ondervinden om aan een nieuw krediet te geraken, kunnen terecht bij de Vlaamse kredietbemiddelaar. Dit gaat uit van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. In Brussel kan je daarvoor bij een andere dienst terecht.

De kredietbemiddelaar heeft als taak het overleg te bevorderen tussen de ondernemingen en hun banken. Hij informeert de kmo's ook over de bestaande steunmaatregelen. Wie in Vlaanderen gedomicilieerd is, kan beroep doen op de kredietbemiddelaar, op het gratis nummer 0800 20 555, of via kredietbemiddelaar@vlaio.be.
 
2. Heb je probleem met je bank omdat de bank overgaat tot het duurder maken, opleggen van nieuwe voorwaarden of het opzeggen van een bestaand krediet, dan is de dienst ombudsfin bevoegd.
Herstarten Menulink: 
Vijf voor twaalf Menulink: