Kan men tijdens een faillissement terug beginnen werken?

Ja, het is voor de gefailleerde in principe mogelijk tijdens de faillissementsprocedure een nieuwe beroepsactiviteit uit te oefenen. Hij kan in principe zelfs nieuwe activiteiten als ondernemer starten, tenzij er in een vonnis een beroepsverbod zou opgelegd worden (technische term = ontzetting uit de professionele rechten). Een beroepsverbod is zeldzaam, het is voorbehouden voor bewezen fraude.

Als de gefailleerde een beroepsactiviteit uitoefent, verliest hij/zij wel het recht op een uitkering voor overbrugging over de periode waarin hij/zij werkt.
Als je na een faillissement van een eenmanszaak opnieuw beroepsactief wordt :

  • was het onder de oude faillissementswet (vonnis van voor 1/5/18) wel zo dat je inkomen voor een groot deel afgeroomd wordt door de curator, die het geld zal gebruiken om de schuldeisers te vergoeden (zie item bij ‘welke inkomens en goederen kan iemand behouden zelfs als er uitvoerend beslag wordt gelegd ?’).
  • is onder de nieuwe faillissementswet (vonnis van na 1/5/2018) je inkomen verworven na je faillietverklaring volledig beschermd tegen zowel je schuldeisers in het faillissement als tegen beslag door de curator van je faillissement. Dat opent natuurlijk betere mogelijkheden om te herstarten met een nieuwe onderneming.

Na het faillissement van een vennootschap zijn vennoten en bestuurders soms ook aansprakelijk op hun persoonlijk vermogen, dus ook op hun beroepsinkomsten uit een nieuwe activiteit. Dat is sedert 1/5/2018 op te lossen door een persoonlijk faillissement van die vennoot/bestuurder, met alle negatieve gevolgen voor het vermogen op dat moment, maar met bescherming van toekomstige inkomsten. Niet altijd een makkelijke keuze, maar ze moet gemaakt worden.

Wie failliet verklaard werd na 1/5/2018 moet bij een herstart ook rekening houden met de mogelijke eis van de curator van een vergoeding voor het gebruik van het handelsfonds van de failliete zaak. Dat is vooral het geval als de nieuwe zaak werkt met dezelfde klanten, dezelfde handelsnaam en hetzelfde product als de failliete zaak.
 

Het volgende is enkel geldig voor wie onder de oude faillissementswet failliet verklaard werd :

Indien je na het faillissement een nieuwe handelsactiviteit begint, moeten de schulden die voortkomen uit deze nieuwe activiteit bij voorrang betaald worden. Naast de gelden voor de betaling van deze nieuwe schuldeisers, mag ook hetgeen vereist is voor de normale activiteit van de nieuwe zaak eerst worden afgehouden. De schuldeisers van vóór het faillissement hebben in dat geval dus enkel recht op de netto-opbrengst van de nieuwe activiteit.

Een gefailleerde die herbegint moet dus wel vooraf afspraken maken met zijn curator over :

  • het gebeurlijk afromen van de nieuwe beroepsinkomsten

  • het gedogen van de nieuwe activiteit

  • het gebruik van het handelsfonds van de failliete zaak. De curator kan een vergoeding vragen voor het gebruik van de klanten, de site, de naam enz. van de failliete zaak.

Herstarten Menulink: