Kan men tijdens een faillissement terug beginnen werken?

Ja, het is voor de gefailleerde in principe mogelijk tijdens de faillissementsprocedure een nieuwe beroepsactiviteit uit te oefenen. Hij kan in principe zelfs nieuwe handelsactiviteiten voeren, tenzij er in het vonnis een ontzetting zou zijn uit de professionele rechten. Dat laatste gebeurt zelden.

Indien de gefailleerde een beroepsactiviteit uitoefent, verliest hij wel zijn recht op de faillissementsuitkering voor die periode.
Indien je na een faillissement van een eenmanszaak opnieuw beroepsactief wordt, is het wel zo dat je inkomen voor een groot deel afgeroomd wordt door de curator, die het geld zal gebruiken om de schuldeisers te vergoeden (zie item bij ‘welke inkomens en goederen kan iemand behouden zelfs als er uitvoerend beslag wordt gelegd ?’). Na het faillissement van een vennootschap zijn vennoten en bestuurders soms ook aansprakelijk op hun persoonlijk vermogen, dus ook op hun beroepsinkomsten uit een nieuwe activiteit.

Indien je na het faillissement een nieuwe handelsactiviteit begint, moeten de schulden die voortkomen uit deze nieuwe activiteit bij voorrang betaald worden. Naast de gelden voor de betaling van deze nieuwe schuldeisers, mag ook hetgeen vereist is voor de normale activiteit van de nieuwe zaak eerst worden afgehouden. De schuldeisers van vóór het faillissement hebben in dat geval dus enkel recht op de netto-opbrengst van de nieuwe activiteit.

Een gefailleerde die herbegint moet dus wel vooraf afspraken maken met zijn curator over :

  • het gebeurlijk afromen van de nieuwe beroepsinkomsten
  • het gedogen van de nieuwe activiteit
  • het gebruik van het handelsfonds van de failliete zaak. De curator kan een vergoeding vragen voor het gebruik van de klanten, de site, de naam enz. van de failliete zaak.

 

Herstarten Menulink: