Jij bent de belangrijkste succesfactor

  1. Laat je oude, failliete zaak los. Een faillissementsprocedure laat weinig ruimte voor beïnvloeding door de gefailleerde. Herstarten vergt veel energie. Verspil die niet aan een zaak die niet meer van jou is. Een aantal zaken kunnen je heel erg kwaad gemaakt hebben. Zorg dat je voldoende afgekoeld bent om je te kunnen focussen op de toekomst.
  2. Kijk kritisch naar jezelf. Jijzelf bent het allerbelangrijkste gemeenschappelijke element tussen je oude, failliete zaak en je nieuwe zaak. Zorg dat je voldoende lessen getrokken hebt uit wat er misgelopen is met je oude zaak. Maak het onderscheid tussen wat je kon voorzien en verhelpen en wat helemaal buiten jouw controle viel.
  3. Weet wat je waard bent. Je moet wel verder met jezelf, zodat het van groot belang is zelfverwijt, zelftwijfel en angst onder controle te krijgen. Een goede oefening is dan ook je persoonlijke sterke punten op een rijtje te zetten naast die dingen waar je minder sterk in bent. Een andere oefening is jezelf positief voorstellen in eenvoudige korte bewoordingen. Jezelf verkopen, daar komt het vaak op aan in het beroepsleven, voor zelfstandigen én loontrekkenden.
  4. Je gezondheid voor alles. Als zelfstandige heb je nooit tijd om ziek te zijn. Je krijgt normaal een grote portie stress te verwerken als ondernemer. Die portie is nog groter als je in woelig vaarwater verzeilt. Laat eens naar je gezondheid kijken en verzorg jezelf, je moet er nog lang mee verder en het is de basis waarop je succes is gebouwd.
  5. Verzorg je relaties. Heel weinig mensen kunnen goed functioneren zonder mensen om hen heen. De woelige periode heeft wellicht gezorgd voor een schifting tussen ware vrienden en de rest. Maak werk van je huisgenoten, je kennissen en professionele relaties. Eerder vroeg dan laat maken ze voor jou het verschil.
Herstarten Menulink: