Je aangifte personenbelasting na faillissement

Probleem Officieel moet de belastingaangifte in de Personenbelasting op 30 juni van elk jaar ingediend worden. De laatste jaren geeft de fiscus een paar dagen uitstel. In 2017 bijvoorbeeld was dat tot 13 juli 2017. Hoe veel dagen het eventuele uitstel in 2018 zal omvatten weten we eind maart nog niet.  Kan je nog een boete en een belastingverhoging vermijden als je die datum laat of liet passeren?

Boekhouder/accountant. Als je boekhouder-fiscalist, accountant of belastingconsulent in jouw plaats zorgt voor je belastingaangifte dan kan dat nog probleemloos tot eind oktober. Dat is ook de meest aangewezen persoon om een zo goed mogelijke aangifte te doen.

Toch nog zelf indienen. Soms kun je echt niemand meer betalen, bijvoorbeeld tijdens en na een faillissement. Dat heb je geen andere keuze dan toch maar voor een laattijdige aangifte te zorgen. Helaas riskeer je dan een boete en belastingverhoging op een moment dat het je bijzonder slecht uitkomt.

Zonder boete

Je riskeert geen boete en/of verhoging als je overmacht kunt bewijzen. Gevallen van overmacht zijn bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of een technisch probleem. Dyzo raadt je aan overmacht in te roepen als je failliet verklaard bent en je kunt aantonen dat je curator en je boekhouder weigeren je de nodige informatie te geven.

Met boete

  1. Als er geen overmacht is en je bent als belastingplichtige te goeder trouw, dan kost een eerste overtreding je een boete van €250. Bij herhaling kan de boete oplopen tot €1250.

  2. Bovenop de boete riskeer je als belastingplichtige ook een belastingverhoging van 10 tot 200 %, afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding.

  3. Als je te laat bent met je aangifte geef je de belastingcontroleur extra tijd om je een aanslagbiljet te sturen. De deadline is dan 31 december van het derde jaar volgend op het inkomstenjaar. Dit is vooral lastig als je geld moet terugkrijgen van de belastingen, want dat duurt dan ook langer.

Niet indienen. Het is gevaarlijk helemaal geen aangifte in te dienen. Dan krijg je namelijk een "aanslag van ambtswege". Lees via deze link waarom het ontbreken van een aangifte zo gevaarlijk is.De administratie heeft drie jaar de tijd om de aanslag van ambtswege te vestigen. Je kunt zo’n aanslag nog aanvechten, maar dan moet je zelf de werkelijke inkomsten en uitgaven bewijzen. Het is dus in ieder geval best zelf een aangifte in te dienen (hoe onvolmaakt ook) dan achteraf een aanslag van ambtswege te moeten aanvechten.

 

Terug naar hoofdartikel fiscaliteit.

Herstarten Menulink: 
Vijf voor twaalf Menulink: