Hoe krijg ik een bankrekening na mijn faillissement ?

Door je faillissement of doordat je voorheen al achterstallig was bij het betalen van leningen kan je geseind staan als iemand die onbetrouwbaar is als het op betalen aankomt. Je bank kan de klassieke bankrekening waarmee je in het rood kan gaan daarom weigeren, maar een basisbankdienst moet je wel aangeboden worden, als je voldoet aan de voorwaarden. Een faillissement waarbij je goede trouw aanvaard werd geeft je immers recht op deze basisdienst. Frauduleuze faillissementen zijn gelukkig zeldzaam. Het kan lang duren vooraleer de rechtbank van koophandel zich op dit punt uitspreekt, maar in afwachting daarvan kan een attest van de curator je wel verder helpen.

Dyzo krijgt regelmatig klachten van ondernemers die na een faling zwaar teleurgesteld zijn door hun bank waar ze jaren klant waren. Die weigeren een bankrekening te openen of verbinden aan het opnemen van geld vernederende voorwaarden, zoals het telkenmale voorleggen van een schriftelijke toelating van de curator. Uit een analyse van deze klachten blijkt dat vooral grote banken zich hieraan laten kennen. Je hebt als gefailleerde dus meer kans op een vlotte bankdienst bij de kleinere banken. Of je recht hebt op een bankkaart is wettelijk niet zo duidelijk : de wet regelt wel haar kostprijs, maar laat in het midden of je dit wel kun opeisen. Het is helaas dus shoppen geboden om een waardige dienstverlening te vinden.

Op de site van de FOD economie vind je hierover de laatst bekende info. Voor jouw gemak staat hier hun folder basisbankdienst downloadbaar.

Herstarten Menulink: