Hoe krijg ik een bankrekening na mijn faillissement ?

Door je faillissement of doordat je voorheen al achterstallig was bij het betalen van leningen kan je geseind staan als iemand die onbetrouwbaar is als het op betalen aankomt. Je bank kan de klassieke bankrekening waarmee je in het rood kan gaan daarom weigeren, maar je kan een aanvraag doen voor een basisbankdienst. Er gelden wel voorwaarden om dit te kunnen krijgen.
Een frauduleus faillissement geeft je GEEN recht op deze basisdienst. Frauduleuze faillissementen zijn gelukkig zeldzaam.

Dyzo krijgt regelmatig klachten van ondernemers die na een faling zwaar teleurgesteld zijn door hun bank waar ze jaren klant waren. Uit een analyse van deze klachten blijkt dat vooral grote banken zich hieraan laten kennen. Je hebt als gefailleerde dus meer kans op een vlotte bankdienst bij de kleinere banken.

Op de site van de FOD economie vind je hierover de laatst bekende info.

Herstarten Menulink: