Herstarten na faling

Herstarten na faling - rol van curator en KMO's

Uit onderzoek van Pantea/EIM en VU Amsterdam, blijkt dat de houding van de ondernemer na een faillissement meer bepalend is voor het succes van een mogelijke herstart dan heersende vooroordelen over failliete ondernemers. Dit Nederlandse onderzoek, getiteld "Betekenis stakeholders bij herstart failliete ondernemers" is na te lezen als je klikt op op vorige link. Dyzo herkent heel wat signalen van haar eigen klanten in dit onderzoek. Helaas is er geen Vlaams onderzoek dat diezelfde vragen voorlegde aan Vlaamse curatoren en KMO's. Wat kun je daar uit leren als je zelf ooit failliet ging ?

Hoe kijken curatoren naar ondernemers in faling ? Ondernemers na faling verwachten meestal teveel van hun curator en zijn daardoor teleurgesteld. Er is dus weinig onderhandelingsruimte. Curatoren hebben hun eigen stijl van werken. Ze geven je meestal meer ruimte en waardering als je :

  1. faillissement geen elementen van bedrog of diefstal bevat. Zorg dus voor een afgewerkte boekhouding en vermijd het verdwijnen van waardevolle zaken in de maanden voor en na het failissementsvonnis.
  2. een deel van de oorzaak van het faillissement bij jezelf legt en bereid bent daar lessen uit te trekken.
  3. vermijd je onnodig te verdedigen of curatoren om info te vragen die ze niet moeten geven.

Hoe kijken leiders van KMO's naar ondernemers na faling ?

  1. Zij zijn minder dan verwacht geneigd ondernemers na faling zomaar af te wijzen. Wie zelf schade ondervond van een faling is meer afwijzend.
  2. Zij staan vaak open voor een tweede kans als ondernemer, maar dat hangt af van de mate waarin je aantoont over ondernemersvaardigheden te beschikken en inzicht in de oorzaken van je faling vertoont.
Herstarten Menulink: