Getuigenissen

Een tweede kans voor ondernemers verdient ondersteuning - oproep

Ondernemers die een gedwongen stopzetting van hun zaak meegemaakt hebben en die inmiddels met een nieuwe zaak of een andere interessante activiteit bezig zijn worden vriendelijk uitgenodigd zich te melden bij Pol Vermoere, staflid bij Dyzo via pol.vermoere@dy

Van een zeer wantrouwige naar een meer zelfzekere persoon

Resultaat Tijdens het traject evolueerde ik van een zeer wantrouwige naar een meer zelfzekere persoon.

Ik heb terug moed en kracht opgedaan om een positievere kijk te krijgen op ondernemerschap.

HET IS EEN IDEALE SPRINGPLANK

Het is een ideale springplank om te herstarten en het geeft je meer zekerheid over de wil die je hebt en laar de eigen twijfesl bij het herstarten verdwijnen