de Vlaamse Winwinlening, iets voor jou ?

Voor wie ? Vanaf 1 januari 2011 kunnen ook bestaande kmo's in Vlaanderen tegen gunstige voorwaarden geld lenen bij familie, vrienden of kennissen via de zogenaamde Winwinlening.

Voordelen De Winwinlening moedigt mensen die wat geld opzij hebben staan aan om te investeren in bevriende bedrijfjes. Wie via de Winwinlening geld pompt in een kmo, krijgt van de Vlaamse overheid een belastingkorting van 2,5 procent op het uitstaande leenbedrag. Indien het bedrijf in kwestie failliet gaat, krijgt de investeerder 30 procent van zijn verloren investering terug van de Vlaamse overheid. De rest is hij meestal kwijt, het gaat om een achtergestelde lening.

Rentevoet De wettelijke rentevoet geldt als maximum. In 2015 is die 2,5 procent. Rekening houdend met roerende voorheffing en het fiscaal voordeel levert een WinWinlening voor de kredietgever een rendement op van 3,43 tot 4,37%.

Looptijd De lening heeft een vaste looptijd van acht jaar.

Succes! Het gemiddeld leenbedrag is circa 27.909 euro. In 2013 werd zo circa 46,55 miljoen euro toegekend aan 1668 kmo's. De helft ging naar starters.

Meer detail:

  • Vanaf 2011 kan het voor alle kmo's of bedrijven binnen de sociale economie. Het systeem was tot dan toe enkel van toepassing op startende kmo's.
  • Een kmo kan op die manier tot 200.000 euro lenen. Het maximumbedrag per kredietgever is 50.000 euro.
  • Tot nog toe moesten lenende bedrijven de hoofdsom in één keer terugbetalen aan het einde van de looptijd, maximaal na acht jaar. Nu zullen kmo's de lening ook vervroegd kunnen aflossen of tussentijdse aflossingen doen.
  • Van 1 januari 2011 tot eind 2013 dienden amper 22 particulieren een dossier in om 30% van een niet terugbetaalde lening fiscaal te recupereren, en dat voor een totaal van 495.496 euro. In diezelfde periode liepen 38 meldingen binnen van dossiers die vervroegd werden terugbetaald.
Herstarten Menulink: