De limited, een wonderoplossing voor herstarters ?

Wat ? De limited is de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Brits recht. Er zijn drie vormen :

  • the private company limited by shares
  • the private company limited by guarantee
  • the public limited company.
Deze limited-vennootschappen ( in het bijzonder the private company limited by shares) zijn zeer populair op het Europese Vasteland. De vennootschap wordt opgericht in Groot Brittannië en er wordt een bijkantoor opgericht in België van waaruit de bestuurders en de activiteit plaatsvinden.

Waarom ? De oprichting is eenvoudig, snel en goedkoop. Je kan zelfs starten met slechts 1 Britse pond als aandelenpakket, hoewel dit niet aan te raden is, natuurlijk. Er zijn Belgische tussenpersonen die de formaliteiten op zich nemen.

Exploitatiekost ? Omdat je voor exploitatie in België niet enkel een Britse vennootschap moet oprichten, maar ook een Belgisch filiaal, heb je meer dan dubbele jaarlijkse kosten van vertalingen, neerleggingen en boekhouding. Volgens Stephen G. Hürner in moneytalk van maart 2009 is de kost van de jaarlijks terugkomende formaliteiten veel duurder dan die van een Belgische BVBA, waardoor het voordeel van de goedkope oprichting al na enkele jaren omslaat in een meerkost.

Hoe bekijken banken en fiscus deze constructie ? Veel banken zijn momenteel zelfs weigerachtig om te lenen aan Belgische bedrijven met ruim voldoende waarborgen, laat staan dat ze zouden staan springen om te lenen aan een buitenlandse vennootschap met een gering kapitaal. De fiscus is ook bijzonder geïnteresseerd aan de redenen die aangezet hebben om voor een Ltd te kiezen. Je riskeert met deze vennootschapsvorm dan ook vaak en streng gecontroleerd te worden, met alle tijdverlies vandien.

Hoe is de aansprakelijkheid geregeld als het misloopt ? Bij faillissement gaat de Belgische rechter ervan uit dat het hier een vennootschap betreft die onder het Belgisch recht valt gezien de voornaamste vestiging zich in België bevindt. De Belgische faillissementswetgeving is van toepassing en hier wordt een curator aangesteld. De persoonlijke aansprakelijkheid van een aandeelhouder van een Ltd. Is beperkt tot het bedrag van de uitgegeven aandelen dat nog niet is volstort. De aandeelhouder/zaakvoerder blijft natuurlijk wèl aansprakelijk voor de schulden ( ook bij faillissement) in geval van misbruik of kwade trouw. Ons zijn gevallen gekend waarin heel de Ltd - constructie opzij werd geschoven en de vennoot rechtstreeks werd aangesproken op zijn vermogen voor het geheel van de vennootschappelijke schulden. Ook wanneer blijkt dat er van bij de start te weinig kapitaal voorzien was om de vennootschap op te richten en levensvatbaar te houden, dan kan de rechter oordelen dat er in hoofde van de aandeelhouders/zaakvoerders foutief werd gehandeld en kunnen zij alsnog op hun privé vermogen worden aangesproken.

Conclusie : Als dit toch weinig bescherming biedt en de zaken hopeloos ingewikkeld maakt, zou je toch niet beter overwegen om met een startersBVBA of met een VOF te werken ? Overleg dit met je boekhouder of raadpleeg UNIZO startersservice.

Herstarten Menulink: