De Klim-Op lening, enkel voor Limburgse ondernemers

De KlimOp-lening is een achtergestelde lening van 50.000 tot 250.000 euro, voor kleine ondernemingen met een beloftevol project. De lening kent een looptijd van 7 jaar, waarbij er gedurende de eerste twee jaar kan toegestaan worden geen kapitaalsaflossingen te verrichten. De rentevoet is vast en bedraagt 4%.
Slaagt een bedrijf erin om 5 nieuwe arbeidsplaatsen te creëren, dan daalt de rentevoet tot 3% vanaf het jaar dat deze doelstelling behaald wordt. De KlimOp-lening vormt hiermee de ideale hefboom voor extra bankfinanciering. Zuurstof voor groei!
In tegenstelling tot een kapitaalsparticipatie zullen de KlimOp dossiers een vereenvoudigde evaluatieprocedure doorlopen. Het ondernemingsplan wordt onder meer getoetst op haar relevantie voor de Limburgse economie, de kwaliteit van het management, de tewerkstelling en de terugbetalingscapaciteit.
Alle informatie en een toelichting rond de aanvraagprocedure is terug te vinden op de website www.lrm.be. Voor bijkomende vragen kunnen ondernemers ook steeds terecht bij LRM op het telefoonnummer 011-24 68 15 of klimop@lrm.be.
 
Bron : UNIZO Limburg september 2013
Herstarten Menulink: