Belastingen

Je klant is failliet - fiscale gevolgen

Wat is het probleem ?

Jouw bedrijf gaat failliet - fiscale gevolgen

De faillietverklaring van een bedrijf veroorzaakt meestal verliezen voor de ondernemer die dat bedrijf leidde of bezat. Die verliezen kan de ondernemer vaak fiscaal recupereren.

Je aangifte personenbelasting na faillissement

Probleem Officieel moet de belastingaangifte in de Personenbelasting op 30 juni van elk jaar ingediend worden. De laatste jaren geeft de fiscus een paar dagen uitstel. In 2017 bijvoorbeeld was dat tot 13 juli 2017.