Formuleren van beleidsaanbevelingen

Als veel ondernemers steeds opnieuw op dezelfde moeilijkheden stuiten is het efficiënter een wettelijke oplossing uit te werken voor heel die groep, dan hen elk apart advies te verlenen om die moeilijkheid aan te pakken. Aangezien de belangen van ondernemers in moeilijkheden vaak tegengesteld zijn aan die van andere bevolkingsgroepen, en het doelpubliek onvoldoende tijd en koopkracht heeft om zelf aan publieke belangenverdediging te doen, is er nood aan één stem die hun belangen behartigt. Dyzo neemt die verantwoordelijkheid op met een opbouwende ingesteldheid. We geven aan waar het fout gaat en gaan met de betrokkenen aan tafel zitten om een voor iedereen bevredigende oplossing uit te werken. Dat overleg mondt uit in concrete verbetervoorstellen. Dyzo nodigt alle beleidsmakers uit haar voorstellen te realiseren. Een breed spectrum aan politieke gezindheden heeft totnogtoe de uitbouw van een gespecialiseerde dienstverlening zoals Dyzo ondersteund. Dyzo juicht deze eensgezindheid op alle banken toe.