Formaliteiten, documenten en gegevens nodig voor de aangifte

Het volgende is nodig voor het neerleggen van de boeken (Art. XX.103 WER)

 • De balans, de boekhouding en de jaarrekening (of een nota met uitleg waarom het onmogelijk is die documenten te tonen;)
 • De balans bevat
  • een tabel met de waarde van actief en passief;
  • een tabel met een schatting van alle roerende en onroerende goederen van de schuldenaar;
  • de staat van de schuldvorderingen en de schulden;
  • een tabel van de winsten en verliezen;
  • de laatste behoorlijk afgesloten resultatenrekening;
  • een tabel van de uitgaven.
  • De plaats waar de boekhouding zich bevindt, en de naam, adres, telefoonnummer van de boekhouder,
 • Als de aangever de laatste 18 maanden personeel had,
  • het personeelsregister,
  • de individuele rekening van de werknemers van het afgelopen kalenderjaar en van het lopende kalenderjaar,
  • de contactgegevens van het sociaal secretariaat en de sociale kassen waarbij het bedrijf aangesloten is,
  • de identiteit van de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk en van de leden van de vakbondsafvaardiging
  • de RSZ toegangscode van het elektronisch personeelsregister die ook toegang verleent tot de overige noodzakelijke identificatiegegevens.
  • (Als de curators het vragen moet het sociaal secretariaat hun onmiddellijk en kosteloos de ontbrekende gegevens geven.)
 • Een lijst met naam en adres van de klanten en leveranciers (commentaar Dyzo : enkel als er nog openstaande rekeningen zijn met deze klanten of leveranciers)
 • Een lijst met naam en adres van de natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk borg gesteld hebben voor de aangever.
 • Voor ondernemingen met onbeperkte aansprakelijkheid (bijvoorbeeld VOF, GCV, CVOA, feitelijke vereniging en maatschap) :
  • een lijst van de vennoten
  • het bewijs dat die vennoten op de hoogte gebracht zijn van het voornemen om het faillissement aan te geven.
De aangever moet de balans voor echt verklaren, voorzien van een datum en ondertekenen.
 
Het neerleggen van de boeken is vanaf 1/2/2019 gratis. Het mag enkel nog online via www.regsol.be.