Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Faillissement

Categorie:

Voorwaarden

 1. Hoedanigheid onderneming en schuldenaar

  - Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent of die een dergelijke activiteit uitoefende op het ogenblik dat hij ophield met betalen (maximum 6 maand voor vonnis opening faillissement). Een overleden ondernemen tot 6 maand na overlijden.
  - Elke rechtspersoon (muv. iedere publieke rechtspersoon), zelfs een ontbonden rechtspersoon voor zover vonnis opening faillissement valt binnen de zes maand na de sluiting van de vereffening.
  - Iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, tenzij er geen uitkeringsoogmerk aanwezig is en waar in feite geen uitkeringen gebeuren aan leden of aan personen met een beslissende invloed op het beleid.

 2. Wankelen krediet en staking van betaling

  -De datum van staking van betaling is het ogenblik waarop de schuldenaar zich in de onmogelijkheid bevindt zijn verbintenissen na te komen. Die toestand dient een duurzaam karakter te hebben. Ze mag niet uitsluitend het gevolg zijn van een tijdelijke liquiditeitsspanning. De schulden dienen vaststaand en opeisbaar (de schuldeiser moet de betaling kunnen vorderen) te zijn om in aanmerking te komen.
  -Het wankelen van het krediet is nauw verbonden met de staking van betaling, doch blijft als een afzonderlijke voorwaarde geformuleerd door de wetgever. Het betreft de ondernemer die geen krediet meer krijgt om de schulden te voldoen of indien de schuldeisers niet langer bereid zijn uitstel van betaling te verlenen.
   

 3. Aangifte faillissement door schuldenaar of dagvaarding door schuldeiser of openbaar ministerie

  -Aangifte van staking van betaling door de schuldenaar bij de ondernemingsrechtbank.
  Een natuurlijk persoon doet zelf de aangifte (of mits volmacht). Voor een vennootschap zal het bestuursorgaan optreden.
  - Dagvaarding in faillissement kan op verzoek van een schuldeiser alsook van het openbaar ministerie.