Zonder aanvraag werkloosheidsuitkering geen overbruggingsrecht

Na stopzetting van elke zelfstandige activteit kan je misschien aanspraak maken op een overbruggingsrecht. (Voorafgaand aan 2016 was het overbruggingsrecht gekend onder uiteenlopende namen zoals faillissementsuitkering, faillissementsverzekering, stopzettingsverzekering of stopzettingsuitkering.)

Je kan niet kiezen tussen werkloosheidsuitkering en overbruggingsrecht, werkloosheidsuitkering heeft namelijk voorrang. Zelfs als je werkloosheidsuitkering veel lager ligt dan je overbruggingsrecht, moet je toch genoegen nemen met dat lage bedrag uit de werkloosheid. Vanaf  november 2012 verstrengde de controle hierop. Je zult praktisch altijd verplicht zijn om te bewijzen dat je geen recht hebt op werkloosheidsuitkering, door een aanvraag in te dienen en te wachten op een beslissing van de RVA.

Zelfs als je al meer dan 15 jaar zelfstandige in hoofdberoep bent op het moment van het vonnis van faillissement, dan moet je bij je aanvraag tot overbruggingsrecht een bewijs van de RVA voegen dat je geen recht hebt op werkloosheidsuitkering.

Welke stappen moet je daardoor zetten vooraleer je kans maakt op een overbruggingsrecht ?

  1. Een aangetekende aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds;
  2. Je inschrijven bij VDAB als je in Vlaanderen woont, bij Actiris voor Brusselaars en bij FOREM voor inwoners van Wallonië. Dit kan volledig online.;
  3. Solliciteren bij je laatste werkgever om te bewijzen dat je daar niet meer aan de slag kan;
  4. Een steunaanvraag indienen bij de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) of bij de werkloosheidsdienst van ABVV, ACV of ACLVB. Let wel HVW mag geen aanvragen weigeren, de vakbonden doen dat soms wel.;
  5. Een bewijs vragen aan je ziekenfonds ivm het aantal personen ten laste en overmaken aan je sociaal verzekeringsfonds. (Heb je geen overbruggingsrecht aan het hoogste tarief op het oog, dan kan je deze stap overslaan);
  6. De negatieve beslissing van de RVA afwachten en overmaken aan je sociaal verzekeringsfonds;
  7. Bij het OCMW aankloppen voor een voorschot, omdat het maanden duurt vooraleer al die vorige stappen iets opleveren en je intussen toch moet leven.

Dyzo klaagt samen met UNIZO deze administratieve martelgang aan en eist een snelle eenvoudige toegang tot een vervangingsinkomen als de nood zo acuut is als vaak het geval is na faling.

Failliet Menulink: