Ziekteverzekering

Als je sociale zekerheid niet in orde geraakt, en je kan niet werken wegens ziekte of handicap

Wie een tijd geleefd heeft van een overbruggingsrecht kan niet gemakkelijk terugvallen op een ziekteuitkering. Ook wie niet failliet is maar al lang niet meer in staat was om de sociale zekerheid te betalen verliest de klassieke sociale rechten.

Werkonbekwaam en schulden aan de sociale zekerheid

Een inkomen tijdens je ziekte. Een zelfstandige met schulden heeft zorgen, voelt stress en slaapt niet goed. Je lopende zaak en je toekomstige inkomsten zijn bedreigd. Je kunt getroffen worden door arbeidsongeschiktheid terwijl je worstelt met schulden.

Ziektekosten : Tussenkomst in geval van onbetaalde sociale bijdragen

De ziekteverzekering komt tegemoet in de kosten voor geneeskundige verstrekkingen (ziekenhuisverblijf, maar ook kosten voor dokter, apotheker, kine, tandzorg enz...zonder hospitalisatie ).

Er zit ziekteverzekering en kinderbijslag in het overbruggingsrecht

Een zelfstandige, handelaar of niet – handelaar, die failliet gaat of zijn zaak noodgedwongen moet stoppen, moet én mag doordoor niet verder betalen voor zijn sociale zekerheid.

Snel en voordelig je recht op terugbetaling van je gezondheidszorgen terugkrijgen

Vraag aan je ziekenfonds een inschrijving als “Verblijvende in België” ( synoniemen : Resident, Ingezetene, Ingeschrevene in het rijksregister, GRR).