Ziektekosten : Tussenkomst in geval van onbetaalde sociale bijdragen

De ziekteverzekering komt tegemoet in de kosten voor geneeskundige verstrekkingen (ziekenhuisverblijf, maar ook kosten voor dokter, apotheker, kine, tandzorg enz...zonder hospitalisatie ).

Om gerechtigd te zijn op ziekteverzekering is de aansluiting bij een mutualiteit noodzakelijk en dienen de sociale bijdragen van het kalenderjaar 2 jaar voorafgaand aan het betrokken jaar betaald te zijn.
In geval van achterstallige sociale bijdragen, zijn er  een aantal wegen die kunnen leiden tot bijdragevermindering of kwijtschelding.
 
Indien de sociale zekerheidsbijdragen als zelfstandige op die manier NIET kunnen geregulariseerd worden, kijk dan na hoe je snel en voordelig terugbetaling van je ziektekosten kunt bekomen.
 
Na volledige stopzetting van de zelfstandige activiteit zijn uiteraard geen sociale bijdragen meer verschuldigd, waardoor de sociale bescherming mogelijks vervalt en geen rechten op terugbetaling van medische kosten meer bestaan.

In deze hypothese bestaan enkele mogelijkheden om alsnog rechten te putten :

  1. Jezelf inschrijven als verblijvende in België.
  2. Minderjarige kinderen met veel ziektekosten titularis maken als verblijvende in België.
  3. Inschrijven als persoon ten laste bij een gezinslid die gerechtigd is

Gezien de complexiteit van de materie is een gedetailleerde weergave onmogelijk neem contact met Dyzo of doe beroep op de sociale dienst van de mutualiteit, OCMW of CAW. Verzamel voorafgaandelijk de nuttige informatie dewelke omschreven worden in de downloadbare Dyzo vragenlijst ziekteverzekering.

Bijkomende informatie met betrekking tot de ziekteverzekering :

Failliet Menulink: