Ziektekosten terugbetaald krijgen als je sociale bijdragen onbetaald zijn

De ziekteverzekering komt tegemoet in de kosten voor geneeskundige verstrekkingen (ziekenhuisverblijf, maar ook kosten voor dokter, apotheker, kine, tandzorg enz...zonder hospitalisatie ).

Om recht te hebben op de ziekteverzekering moet je je aansluiten bij een ziekenfonds en je sociale bijdragen van 2 jaar terug volledig betaald hebben.
Wanneer je kampt met achterstallige sociale bijdragen, zijn er wel een aantal wegen die kunnen leiden tot bijdragevermindering of kwijtschelding. Je maakt hier best zo snel mogelijk werk van, want die bijdragen lopen snel op en enkel als je er op tijd bij bent is het mogelijk je rechten te bewaren als je niet kunt betalen.
 
Krijg je je sociale zekerheidsbijdragen als zelfstandige op die manier NIET in orde, kijk dan na hoe je snel en voordelig terugbetaling van je ziektekosten kunt bekomen.
 
Nadat je alle zelfstandige beroepsactiviteit stopte, val je niet langer onder het sociaal statuut der zelfstandigen en moet je daarvoor geen sociale bijdragen meer betalen. Een mogelijk gevolg hiervan is dat je geen sociale bescherming meer geniet en dus ook niet meer in orde bent wanneer je een dokter, tandarts of ziekenhuis nodig hebt.

Om dat te voorkomen staan een aantal wegen voor je open. Voorbeelden van minder gekende wegen naar je rechten :

  1. Jezelf inschrijven als verblijvende in België.
  2. Minderjarige kinderen met veel ziektekosten, titularis maken als verblijvende in België.
  3. Inschrijven als persoon ten laste bij iemand uit je gezin die wel in orde is.

Helaas is het onmogelijk hier alles weer te geven, daarvoor is het te ingewikkeld. Geraak je er niet op eigen houtje aan uit, neem contact met Dyzo of doe beroep op een sociale dienst van je ziekenfonds, OCMW of CAW. Gelijk waar je aanklopt, zorg dat je zoveel mogelijk juiste gegevens hebt van je situatie, dan heb je de meeste kans om snel en juist geholpen te worden. Om je te helpen die gegevens te verzamelen kan je gebruik maken van de downloadbare Dyzo vragenlijst ziekteverzekering.

Was dit niet de informatie over je ziekteverzekering die je zocht ? Lees meer over :

Failliet Menulink: