Wie moet de schulden in een faillissement betalen ?

Zijn privé- en vennootschappelijke bezittingen en schulden netjes gescheiden of loopt dat door elkaar ? Dat hangt ervan af wie er juist failliet gaat en wat er vooraf ging aan dat faillissement. Om klaarheid te scheppen is het noodzakelijk een onderscheid te maken tussen volgende 3 situaties :

De gefailleerde is een eenmanszaak

Bij faillissement van een eenmanszaak is de eigenaar van de eenmanszaak verplicht alles wat hij of zij bezit duidelijk te maken aan de curator. Die zal die bezittingen verkopen en daarmee de schulden betalen. Juridisch : er geldt een onbeperkte aansprakelijkheid voor de eigenaar van de eenmanszaak. De gevolgen van een faillissement komen dan in principe zwaarder aan dan bij het faillissement van een rechtspersoon. De curator heeft genoeg aan het faillissementsvonnis van de eenmanszaak om beslag op de goederen van de natuurlijke persoon te mogen leggen.

De gefailleerde is een VOF, GCV, CVOA of een maatschap

Minnelijke kans. Gaat zo’n  rechtspersoon met onbeperkte aansprakelijkheid failliet, dan mag de curator vennoten (of maten) van die rechtspersoon aanspreken voor de schulden van de rechtspersoon. Dat is voor de aangesproken vennoot een goed moment om tot een afspraak over gehele of gedeeltelijke afbetaling te komen met de curator. Dit leg je voor alle zekerheid best vast in een dading. De curator kan zonder toelating van de rechtbank dadingen afsluiten tot 50.000€. (Art. XX.151)

Dwang Willen die vennoten niet spontaan betalen, dan zal de curator hen hoogstwaarschijnlijk  dagvaarden in faillissement. De curator kiest welke vennoot hij wel of niet dagvaardt in faillissement. Zonder faillissementsvonnis mag hij geen bezittingen van die vennoten in beslag nemen.

De gefailleerde is een NV, BVBA, CVBA of een VZW met commerciële activiteit

Gaat zo’n rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid failliet, dan mag de curator de vennoten en mandatarissen (zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder, lasthebber, commissaris …) niet zomaar aanspreken voor de schulden van de rechtspersoon. Toch zijn doorbraken naar het persoonlijk vermogen van deze natuurlijke personen mogelijk waardoor ze toch kunnen verplicht worden sommige of alle schulden van de failliete rechtspersoon te betalen. Lees meer over die doorbraken in de FAQ rubriek vennootschap & schulden.

terug naar overzicht

Failliet Menulink: