Wie kan er het faillissement aanvragen?

Wie kan er het faillissement aanvragen ?

De volgende partijen kunnen de rechtbank van koophandel aanzetten om een faillissement uit te spreken :

  1. De ondernemer/onderneming zelf, dat heet een aangifte van faillissement (faillissement op bekentenis)
  2. Dagvaarding door één of meer schuldeisers
  3. Dagvaarding door het openbaar ministerie
  4. Dagvaarding door de curator van de hoofdprocedure (indien de onderneming gevestigd is in meerdere landen)

Die 4 mogelijkheden worden hierna kort besproken :

1. De aangifte door de ondernemer/onderneming zelf

De ondernemer/onderneming vraagt zelf het faillissement aan na vaststelling dat zij zich in staat van faillissement bevindt. De aangifte van een faillissement gebeurt via een elektronisch systeem.

2. Dagvaarding door één of meerder schuldeisers

Een of meerdere schuldeisers (meestal overheidsdiensten) stellen vast dat hun openstaande facturen niet meer worden betaald. Om de opstapeling van schulden een halt toe te roepen kunnen zij de ondernemer/onderneming dagvaarden in faillissement.

3. Dagvaarding door het openbaar ministerie

De ondernemer/onderneming heeft schulden bij de RSZ, BTW, ... en kan de verplichtingen niet meer naleven (betalingen, aangifte,...). Het openbaar ministerie kan dan dagvaarden in faillissement.

Een onderneming die niet komt opdagen voor de kamer van ondernemingen in moeilijkheden (vroegere benaming: kamer van handelsonderzoek of depistage) wordt gedagvaard in faillissement door het openbaar ministerie.

4. Dagvaarding door de curator van de hoofdprocedure

Bij faillissement van een moedervennootschap kan de curator de dochtervennootschap dagvaarden in faillissement.

 

 

 

 

Failliet Menulink: