Weigert de uitbetalingsinstelling je aanvraag werkloosheidsuitkeringen ?

Volgens klachten van ondernemers na faling zijn er in de praktijk nogal wat problemen om de vele administratieve stappen te doorlopen die leiden naar een werkloosheidsuitkering of tot een faillissementsuitkering. We overlopen de problemen en de beschikbare oplossingen.

VDAB die je weigert in te schrijven :

je kan je online inschrijven bij de VDAB, dan kan men je niet weigeren. Online inschrijven bespaart je ook tijd, verplaatsingskosten en nieuwsgierige blikken.

De werkloosheidsdienst van ABVV, ACV of ACLVB of zelfs de HVW die weigert een aanvraag op te maken en over te maken aan de RVA.

Dyzo vroeg de minister van werk in 2013 om een reactie hierop. Die luidt als volgt :

"De werkzoekende die aan spraak wenst te maken op uitkeringen als werkloze moet daartoe een aanvraag indienen bij de RVA. Dit moet gebeuren via een erkende uitbetalingsinstelling opgericht door een werknemersorganisatie, waarvan de werkzoekende lid is, of via de openbare uitbetalingsinstelling.

Het HVW – de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen - is, als openbare instelling, verplicht, om voor iedereen die bij hen aanklopt een dossier op te maken en in te dienen bij de RVA.
Het HVW is voldoende gedecentraliseerd - 34 kantoren verspreid over het land –om zijn opdracht tegenover alle burgers te kunnen waar te maken.
De bestaande regelgeving en structuren laten dus toe dat iedereen zijn recht op uitkeringen kan laten gelden."

Dyzo nodigt iedere al dan niet gewezen zelfstandige uit die problemen ontmoet bij het bekomen van sociale rechten, dit door te geven op dyzo. We bundelen dit en leggen dit voor aan de beleidsverantwoordelijken.

Failliet Menulink: