Wanneer word je failliet verklaard?

Iemand zal enkel failliet verklaard worden indien hij op het ogenblik van de faillietverklaring:

  1. een ondernemer is
  2. 'op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen’ en zijn ‘krediet geschokt is’

Deze voorwaarden moeten tegelijkertijd vervuld zijn. Het is de rechter die soeverein beslist of die voorwaarden vervuld zijn.

  • De eerste voorwaarde: vanaf 01 mei 2018 kan iedereen die ondernemer is, in geval van financiële moeilijkheden failliet z gaan. Dus dan ook artsen, architecten, advocaten, vzw's, zaakvoerders of bestuurders van vennootschappen,...  Lees meer over het toepassingsgebied en wie dus ondernemingen zijn.
  • De tweede voorwaarde is: de ondernemer/onderneming die op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en wiens krediet aan het wankelen is gebracht (de wet spreekt over het ‘geschokt zijn’ van het krediet). Het feit dat enige schulden onbetaald zijn, volstaat zeker niet altijd om te oordelen dat men op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen. Het gebrek aan liquiditeit moet van blijvende aard zijn. Indien men slechts tijdelijk zijn schulden niet kan voldoen, is er nog steeds de mogelijkheid van een gerechtelijke reorganisatie (dit laatste is geregeld door de wet op de continuïteit van de ondernemingen) !
  • Je krediet is geschokt als je geen kredieten meer krijgt bij financiële instellingen maar ook als je schuldeisers vragen om onmiddellijk te betalen en je geen termijn meer krijgt om te betalen.

Pas op: wanneer  één belangrijke schuld of de voornaamste schulden niet worden betaald of wanneer de schulden gedeeltelijk worden uitbetaald doordat de schuldenaar van een schijnkrediet geniet (bijvoorbeeld door het niet betalen van de RSZ), kan geoordeeld worden dat de voorwaarde wel vervuld is.

terug naar overzicht

 

 

Failliet Menulink: