Vooraleer een faillissement aan te geven

Als de schulden een ondernemer boven het hoofd groeien, wat doe je dan best ?

Doe dit wel. Dyzo raadt aan om werk te maken van :

 • de administratie van de zaak,
 • het uitschrijven van je facturen,
 • het sturen van rappels aan slechte betalers,
 • het bijwerken van de boekhouding met voor vennoten bijzondere aandacht voor volstorting kapitaal en wegwerken van de rekening-courant in actief.
 • een lijst met namen, adressen, ondernemingsnummers en bedragen van elke openstaande schuld. Je kan hier een model downloaden voor de opmaak van een schuldenlijst. Als er tegelijkertijd schulden van een vennootschap EN schulden van een natuurlijke persoon (privé-schulden) zijn maak je best twee schuldenlijsten : een voor de vennootschap en een voor je privé-schulden. Die lijst moet je kunnen laden in www.regsol.be , dus is het gebruik van excel of een ander rekenblad wel handig.
 • een lijst met namen, adressen, ondernemingsnummers voor elke openstaande vordering (dus van personen of organisaties die jouw bedrijf nog moeten betalen). Bij aangifte faillissement wordt je gevraagd naar een "lijst klanten". Bedoeling is dat je enkel de klanten van voormelde lijst laadt in www.regsol.be

Als je onmiddellijk te betalen schulden groter zijn dat wat je onmiddellijk kan betalen, en je schuldeisers zijn niet bereid om je meer tijd te geven om te betalen, dan volgen er doorgaans beslagen en oplopende schulden. Een van de manieren om daaruit te geraken is een faillissement. Dat is wel een paardenmiddel dat maar als laatste uitweg mag gebruikt worden.

Ga niet over een nacht ijs vooraleer een faillissement aan te geven: bekijk de zaken nuchter en win adviezen in bij betrouwbare bronnen. De gevolgen zijn meestal ingrijpend. Soms zijn er andere uitwegen mogelijk. Eens aangegeven is een faillissement nog moeilijk weer in te trekken.

Doe dit niet. De gefailleerde die zijn/haar faillissement ziet aankomen en (bijvoorbeeld) snel nog zijn/haar wagen verkoopt, weggeeft of spullen laat verdwijnen, riskeert drie ernstige gevolgen :

 1. De opbrengst kan opgeëist worden door de curator, of de curator kan de verkoop of schenking ongedaan maken.

 2. Bovendien kan er een straf opgelegd worden voor het “onttrekken van activa aan de boedel”. Dat laatste komt neer op diefstal en kan uitdraaien in gevangenisstraf en een strafblad.

 3. Tenslotte zet die handelswijze de kansen op kwijtschelding van de restschulden ernstig op de helling.

  terug naar overzicht

Failliet Menulink: