Sociale rechten deblokkeren

Je rechten in de sociale zekerheid kunnen in gevaar komen doordat je sociale zekerheidsbijdragen niet betaald zijn op het moment dat je failliet gaat. Gaat het over een persoonlijk faillissement, dan mag je die oude bijdragen enkel nog betalen met inkomsten verworven na de datum van faillietverklaring. Je inkomen is na je faillietverklaring vaak te klein om dat snel te doen, zodat je kunt te maken krijgen met een blokkering van je rechten. Volgende geblokkeerde rechten brengen gefailleerden vaak in uitzichtloze moelijkheden :

  1. je kunt om medische redenen niet werken en je ziekenfonds weigert je een vervangingsinkomen bij werkonbekwaamheid te betalen (ziekte-uitkering voor zelfstandigen)
  2. je ziekenfonds weigert terugbetaling van gezondheidszorgen, terwijl je (of je partner of je kind) dringend kostelijke medische hulp nodig hebt/heeft.
  3. je sociaal verzekeringsfonds weigert je vervangingsinkomen voor gefailleerden te betalen (het overbruggingsrecht)

Dan kun je vast komen te zitten omdat je moet betalen om inkomen te krijgen en je dat niet kan bij gebrek aan inkomen.

Vraag hulp aan Dyzo voor het deblokkeren van je rechten in die situatie. De oplossing ligt meestal in de combinatie van een van volgende mogelijkheden :

  1. Om je recht op terugbetaling van gezondheidszorgen te herstellen zijn er een paar oplossingen die je rechtstreeks met je ziekenfonds kunt regelen zonder je sociale zekerheidsbijdragen als zelfstandige te betalen.
  2. Zoek uit welke kwartalen nodig zijn om je recht te deblokkeren. Het is dikwijls niet echt nodig om alle openstaande bijdragen te betalen om je uit de nood te helpen. De nodige kwartalen hangen af van het soort recht dat je nodig hebt. Dat is te ingewikkeld om hier uit te leggen. Betrouwbare info hierover is niet makkelijk te vinden, helaas.
  3. Richt de betaling op de rechtgevende kwartalen. Je hebt dat recht, maar je moet wel weten hoe.
  4. Soms wil je OCMW in jouw plaats betalen om te vermijden dat het OCMW nog veel hogere kosten moet betalen omdat je niet in orde bent met je sociale rechten. Soms zorgt je OCMW voor een terugvorderbaar voorschot, een soort lening zonder intrest.
  5. Er zijn verschillende mogelijkheden om je sociale bijdragen te laten kwijtschelden of verminderen, zodat je sneller aan je rechten geraakt. (Opgelet, Vrijgestelde kwartalen staan soms je overbruggingsrecht in de weg.)

terug naar overzicht

Failliet Menulink: