Snel en voordelig je recht op terugbetaling van je gezondheidszorgen terugkrijgen

Vraag aan je ziekenfonds een inschrijving als “Verblijvende in België” ( synoniemen : Resident, Ingezetene, Ingeschrevene in het rijksregister, GRR).

 Voor jezelf als zelfstandige. Je kan verzekerd blijven voor de ziekteverzekering, tak gezondheidszorgen door je bij het ziekenfonds in te laten schrijven als “Verblijvende”. dat moet moet terugwerkende kracht naar het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarin je dat recht nodig hebt. Bijvoorbeeld, als je gehospitaliseerd was in 2015, vraag dan inschrijving vanaf 1/1/2013. Je ziekenfonds zal een inkomensbewijs vragen over dat jaar van inschrijving. In principe moet je ook een bijdrage betalen aan het ziekenfonds, maar die is afhankelijk jouw bruto belastbaar inkomen. Had je gezin een zeer laag bruto belastbaar inkomen (lager dan 11.906,88€/jaar), betaal je helemaal niets. Zelfs als je sociale zekerheidsbijdragen in dat jaar (X-2) onbetaald bleven en je sociaal verzekeringsfonds dus weigert om daarover een bijdragebewijs af te leveren aan je ziekenfonds, kom je op die manier toch aan je recht op terugbetaling voor jezelf en je personen ten laste.

Download hier een geheugensteun over de inschrijving als verblijvende voor het herstellen van je recht op terugbetaling gezondheidszorgen. (Het kan handig zijn die mee te nemen naar het loket van je ziekenfonds om duidelijk te maken wat je juist bedoelt.)

Soms weigert een medewerker van een ziekenfonds een zelfstandige in te schrijven als verblijvende in België. Dan kan het helpen om de RIZIV nota voor te leggen waarin (met voorbeeld 8 en 9) uitgelegd wordt dat dit wel degelijk kan en waarin dit zelfs aanbevolen wordt als oplossing voor een verzekerbaarheidsprobleem. Klik op deze link voor het downloaden van de RIZIV nota over het inschrijven van een zelfstandige als verblijvende.

 
Voor je kinderen Als je kinderen vaak dure gezondheidszorgen nodig hebben en je bent zelf niet in orde te krijgen, kan je je kind bij het ziekenfonds laten inschrijven als "verblijvende in België". Voor minderjarige kinderen zal de bijdrage praktisch altijd zeer laag zijn (75€/jaar of minder). Voor hen geldt het inkomen van het gezin niet, wel eventuele eigen inkomsten van het kind. Is die 75€ ook een probleem ? Dit soort inschrijving kan volledig kosteloos bij de nationale hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, een overheidsdienst. Verwacht daar dan wel geen extralegale dienstverlening als terugbetaling homeopathie en oppas voor zieke kinderen.

Er bestaan nog andere wegen om in orde te komen met je ziekteverzekering. Vraag Dyzo om hulp als je hierop vastloopt.

Failliet Menulink: