Rol van de curator

De curator neemt de leiding van de failliete onderneming over van de gefailleerde. Hij werkt in opdracht van de rechtbank met regels die wettelijk vastliggen. Zijn opdracht is gericht op de vereffening van de zaak en de betaling van de schulden met de opbrengst daarvan. Hij mag hiervoor beroep doen op de medewerking van de gefailleerde.

Een goed begrip van wat een gefailleerde wel en niet van een curator kan verwachten levert beide partijen voordeel op,

Een curator moet in opdracht van een rechtbank de failliete boedel vereffenen : hij/zij brengt de bezittingen ( het actief ) en de schulden ( het passief )  in kaart. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator. De curator is een neutrale bewindvoerder. De gefailleerde en de schuldeisers komen niet meer rechtstreeks met elkaar in contact en de volledige afhandeling van het faillissement verloopt via de curator.

De curator zal de schuldeisers zo goed mogelijk vergoeden door de activa te verkopen of door het bedrijf op zijn geheel of gedeeltelijk te verkopen. De curator is verplicht die optie te kiezen die het meest opbrengt voor de schuldeisers.

Alle curatoren zijn advocaten. De curator verdedigt niet de rechten van de gefailleerde. Hij licht de gefailleerde in over zijn plichten (en soms ook over zijn rechten), ageert tegen overdreven vorderingen. De curator is niet de raadsman van de gefailleerde. Hij kan informeren, maar moet dat niet. Hij adviseert enkel de rechtbank, niet de gefailleerde of de schuldeisers.

Een curator kan na het ontvangen van zijn opdracht alle schuldeisers contacteren, en kan beslissen of hij/zij de lopende contracten zal opzeggen. Vanaf 1/5/18 hoort dat niet meer tot de verplichte taken van een curator.

terug naar overzicht

Failliet Menulink: