Referentieadres

In uitzonderlijke gevallen van vergevorderde schuldenproblemen kan een ondernemer dakloos worden

Ondernemers met een belangrijke schuldenlast kunnen op den duur hun huis, (in eigendom of huurhuis) verliezen. Ze worden dakloos. Ook al laten ze hun domicilie (= officiëel woonadres of "inschrijving in de bevolkingsregisters") op hun oud adres, dat duurt maar tot de nieuwe bewoners klagen bij de bevolkingsdienst van de gemeente. Dan verliest de ondernemer zijn "domicilie" door ambtshalve uitschrijving. Ondernemers in die uitzonderlijke situatie kunnen dan moeilijk hun domicilie nemen bij een welwillende vriend of familielid omdat die daardoor ook riskeert gerechtsdeurwaarders met beslagbrieven op bezoek te krijgen. Een gemeubileerde kamer als domicilie lost dat probleem op, maar daar is ook geld voor nodig en dat is er dus niet altijd.

Het belang van een domicilie

De inschrijving in de bevolkingsregisters is een voorwaarde waaraan heel wat rechten onderworpen zijn. Zo’n inschrijving is bijvoorbeeld vereist voor het recht op sociale uitkeringen zoals :

  1. Werkloosheidsuitkeringen
  2. Ziekteuitkeringen
  3. Terugbetaling van gezondheidszorgen door je ziekenfonds
  4. Overbruggingsrecht
  5. Tegemoetkomingen voor personen met een handicap
  6. Pensioen.

Bovendien belandt men zonder domicilie in een administratief en juridisch niemandsland, wat het risico vergroot op allerlei andere problemen.

Daarom voorziet de wet in de mogelijkheid om zich in te schrijven op een referentieadres. Dit kan bij een OCMW, een natuurlijke persoon, of (in specifieke omstandigheden) bij een rechtspersoon. Voor wat het referentieadres bij een OCMW betreft, kan een dakloze persoon ingeschreven worden onder drie voorwaarden. Hij of zij moet :

  1. een gebrek aan voldoende middelen hebben voor een woning,
  2. niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters en
  3. een vraag stellen voor ondersteuning aan het OCMW.

Eens een referentieadres wordt toegekend, kunnen naar dat adres brieven en administratieve stukken verstuurd worden, die aan de betrokkene worden doorgegeven. Zo heeft een dakloze ondernemer toegang tot zijn/haar rechten of verliest hij/zij deze niet.

Klik deze link voor meer info over stappen om een referentieadres te bekomen.

Onderzoek naar rechtspraak over weigering van referentieadressen

Het steunpunt voor armoedebestrijding onderzocht de zeldzame gevallen waarin een weigering van een referentieadres aangevochten werd voor de arbeidsrechtbank. Dat steunpunt publiceerde daarover eind september 2018. Hun conclusie na onderzoek luidt : "De analyse van de beslissingen van de arbeidshoven en -rechtbanken maakte het mogelijk om de vaak gehoorde signalen vanop het terrein te objectiveren. Het referentieadres blijft in verschillende gevallen een miskend instrument, waarover veel onduidelijkheid blijft bestaan, zowel bij de verschillende administraties als bij de aanvragers. Dat valt te betreuren, aangezien het referentieadres een noodzakelijk instrument blijft om de toegang tot bepaalde rechten te garanderen. Maar de nieuwe omzendbrief biedt mogelijks soelaas voor sommige problemen. Het zal dan ook interessant zijn om op te volgen hoe deze de komende jaren wordt toegepast." Einde citaat.

Wie de volledige studie wenst te raadplegen, kan dit hier doen: http://www.armoedebestrijding.be/publications/refadresOCMW.pdf  (+ bijlage met de 100 geanonimiseerde beslissingen: http://www.armoedebestrijding.be/refadresocmw_bijlage.htm )

Failliet Menulink: