Overzicht verloop faillissement

Dit is een samenvattend artikel over de faillissementsprocedure. Een faillissement heeft een begin, een aantal tussentijdse beslissingsmomenten en een einde. Lees meer over :

 1. De nieuwe faillissementswet is geldig vanaf 1 mei 2018 
 2. Wat is een faillissement ?
 3. Vooraleer een faillissement aan te vragen
 4. Psychologische gevolgen van een faillissement
 5. Hoe geef je jouw faillissement aan ? (De elektronische weg is de enig mogelijke manier van aangeven geworden)
 6. Overzicht van de gevolgen van een faillissement
 7. Waar zal ik wonen na faling ?
 8. Met wie heeft een gefailleerde af te rekenen tijdens de procedure ?
 9. Wat moet een gefailleerde doen en toelaten tijdens de procedure ?
 10. Rechten en plichten van een gefailleerde
 11. Sociale rechten deblokkeren
 12. Wie gaat er failliet, ik of mijn vennootschap?
 13. Opening en sluiting van het faillissement, kwijtschelding van schulden
 14. De gefailleerde mag de oude schulden niet meer betalen
 15. De curator start (meestal) met een bezoek aan de gefailleerde .
 16. De rol van de curator
 17. Medecurator voor vrije beroepen
 18. De curator neemt de bezittingen van de gefailleerde af
 19. Hoe je meubelen redden ?
 20. Wanneer word je failliet verklaard?
 21. Wie moet de schulden in een faillissement betalen?
 22. Na faling een nieuwe zaak starten
 23. De curator zegt de lopende contracten op
 24. Geen beslag op inkomen na faillissement
 25. Je moet loyaal meewerken met de curator
 26. Hoe geraakt een gefailleerde van zijn/haar schulden af ?
 27. Gevolgen van het faillissement voor de kosteloze persoonlijke borgsteller
 28. Schuldkwijtschelding voor de partner van de gefailleerde
 29. Vonnissen in een faillissementsprocedure
 30. Het digitaal insolventiedossier

 

Failliet Menulink: